Інформація про хід подання заяв, списки

Інформація про хід подання заяв “Вступна кампанія 2021”

Освітній ступінь Бакалавр ( 1 курс на базі ПЗСО)

  1. Денна форма навчання (станом на 03.08.2021)
  2. Заочна форма навчання (станом на 03.08.2021)

Освітній ступінь Молодший Бакалавр ( 1 курс на базі ПЗСО)

  1. Денна форма навчання (станом на 03.08.2021)
  2. Заочна форма навчання (станом на 03.08.2021)

Освітній ступінь Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, на 1 курс на базі диплома молодшого спеціаліста)

  1. Денна, заочна форма навчання (станом на 03.08.2021)

Освітній ступінь Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс на базі диплома молодшого спеціаліста)

  1. Денна, заочна  форма навчання (станом на 03.08.2021)

Освітній ступінь Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс на базі диплома молодшого спеціаліста)

  1. Денна, заочна форма навчання (станом на 03.08.2021)

Освітній ступінь Магістр

  1. Денна форма навчання (станом на 03.08.2021)
  2. Заочна форма навчання (станом на 03.08.2021)

Якщо Ви маєте будь-які питання, то звертайтесь до деканату свого факультету.

Накази на зарахування за державним замовленням
освітній рівень Бакалавр (на базі ПЗСО на 1 курс) від 09.08.2021

Факультет Файл Файл с повідомленням про зарахування
Факультет економіки і управління підприємництвом Файл Файл
Факультет фінансів та банківської справи Файл Файл
Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій  Файл Файл
Факультет міжнародної економіки  Файл Файл

Накази на зарахування за кошти фізичних, юридичних осіб,
освітній рівень Бакалавр (на базі ПЗСО на 1 курс) від 09.08.2021 р.

Факультет Файл Файл с повідомленням про зарахування
Факультет економіки і управління підприємництвом Файл Файл
Факультет фінансів та банківської справи Файл Файл
 Факультет міжнародної економіки Файл Файл

Списки рекомендованих за державним замовленням

Освітній рівень Бакалавр (на базі ПЗСО на 1 курс)

27.08.2020

Форма навчання Денна

051 Економіка

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

073 Менеджмент (Інформаційні та інтернет-технології в менеджменті)

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

Форма навчання Заочна

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Якщо Ви маєте будь-які питання, то звертайтесь до деканату свого факультету.

Накази на зарахування за державним замовленням
освітній рівень Молодший бакалавр (на базі ПЗСО на 1 курс)

 

Факультет Файл Файл с повідомленням про зарахування
Факультет економіки і управління підприємництвом Файл Файл
Факультет фінансів та банківської справи Файл Файл
Факультет міжнародної економікиФайлФайл Файл Файл

Списки рекомендованих за державним замовленням

Освітній рівень Молодший бакалавр (на базі ПЗСО на 1 курс)

Форма навчання Денна

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

242 Туризм

Накази на зарахування за державним замовленням
освітній рівень Бакалавр (на базі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра на 1 курс, скорочений термін навчання) від 09.08.2021

Факультет Файл
Факультет економіки і управління підприємництвом

 

Файл
Факультет фінансів та банківської справи

 

 Файл
Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

 

 Файл
Факультет міжнародної економіки

 

 Файл.Маркетинг

 Файл.Туризм

Списки рекомендованих за державним замовленням

Форма навчання Денна

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

242 Туризм

Накази на зарахування за державним замовленням,
освітній рівень Магістр (на базі диплому бакалавра)

від 12.08.2021 р.

Факультет  Файл
Факультет економіки і управління підприємництвом Файл
Факультет фінансів та банківської справи Файл
Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій  Файл
Факультет міжнародної економіки Файл
Центр заочної, вечірньої форми навчання Файл

Списки рекомендованих за державним замовленням

Форма навчання Денна

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини

Форма Заочна

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

ПРИ ПОДАННІ ДОКУМЕНТІВ ДО ЗВО, ТИМ, ХТО ПОДАЄ ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ – ІТ-КАРТКУ (ПАСПОРТ У ВИГЛЯДІ ПЛАСТИКОВОЇ КАРТКИ), ОБОВ’ЯЗКОВО НЕОБХІДНО НАДАТИ ДОВІДКУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ.