Створення електронного кабінету для подання заяв

Створення електронного кабінету для подання заяв

Зареєструвати електронний кабінет можуть лише абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання та вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавра.

Реєстрація електронних кабінетів вступників у 2019 році доступна з 01.07.2019 по 21.07.2019 за  посиланням https://ez.osvitavsim.org.ua.

Подача електронних заяв триває з 10.07.2019 по 22.07.2019

З інструкцією щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі можна ознайомитися за посиланням.

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має зазначити такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (у 2019 р. для вступу до ВНЗ приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 и 2019 років, з іноземної мови тільки 2019 року);
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал атестата, який обчислюється вступником САМОСТІЙНО за 12-бальною шкалою з округленням до ДЕСЯТИХ частин бала і розраховується як середнє арифметичне УСІХ зазначених в додатку до атестата ОЦІНОК (для розрахунку середнього балу рекомендуємо скористатись калькулятором середнього балу, що розміщений на сайті ez.osvitavsim.org.ua);
 • додатково вступник завантажує:
  • скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;
  • фотокартку;
  • абітурієнти, які мають право скористатися сільським коефіцієнтом додають скановану копію документу, що підтверджує реєстрацію у сільському населеному пункті. Сільський коефіцієнт (СК) збільшує конкурсний бал та дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Всі файли завантажуються у форматі JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір файлу – 1 Мб.

Починаючи з 01 липня (з 9.00 до 16.00),  Ви маєте можливість прийти в наш університет для отримання консультації  та  допомоги в реєстрації електронного кабінету та подачі електронних заяв за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8. ауд. 117.

 УВАГА! Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки у ПАПЕРОВІЙ формі в таких випадках:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов прийому (тобто, якщо бажають скористатися цими правами);
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах. Помилки (в атестаті або сертифікаті) не вважаються розбіжностями, а потребують внесення виправлень у документ! Наприклад, є помилкою різне написання імені: Євген (в атестаті) та Євгеній (у сертифікаті);
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (формат – «книжка», орієнтовно – виданого до 2000р.);
 • у разі відсутності в ЄДЕБО відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

Інфографіка