Письмо МОНУ касательно формирования конкурсного балла с учетом сельского коэффициента

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-346 22 червня 2017 року

Державне підприємство «Інфоресурс»
Керівникам вищих навчальних закладів

Щодо формування конкурсного балу
з урахуванням сільського коефіцієнту

Міністерство освіти і науки надає роз’яснення щодо підтвердження вступниками права користування сільським коефіцієнтом.

Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 2 розділу І Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до цих Умов та Правил прийому до вищого навчального закладу; конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Відповідно до абзацу десятого пункту 5 розділу VII Умов прийому остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на добуток.

Абзацом тринадцятим цього пункту передбачено, що СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Інформуємо, що відповідно до абзацу дев’ятого пункту 1.4 розділу І наказу Державного комітету статистики України від 20.08.2010 р. № 346 сільський населений пункт — населений пункт неміського типу (зареєстрований в Класифікаторі об’єктів адміністративно-територіального устрою України), переважна кількість жителів якого зайнята у сільському господарстві.

Відповідно до абзацу п’ятого статті 1 Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» сільська місцевість — території, що знаходяться за межами міст і є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови.

У розумінні Умов прийому до сільських населених пунктів відносяться села, а також селища (крім селищ міського типу та селищ у складі міст та селищ міського типу) і селища в складі об’єднаних територіальних громад.

Документом, який підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом є Довідка про реєстрацію місця проживання особи, відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (зразок додається). Відповідно до пункту 3 зазначених Правил реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

Після отримання такої довідки вступник сканує її і завантажує у свій електронний кабінет. Уповноважені особи приймальних комісій вищих навчальних закладів, куди такий вступник подав документи на участь у конкурсному відборі, перевіряють право вступника стосовно можливості скористатись сільським коефіцієнтом шляхом проставлення відповідної відмітки в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

У випадку, якщо одна з приймальних комісій не підтверджує право вступника на користування сільським коефіцієнтом, такі випадки розглядаються Державним підприємством «Інфоресурс» разом з Міністерством освіти і науки України. Ухвалене Державним підприємством «Інфоресурс» рішення є остаточним для приймальних комісій усіх вищих навчальних закладів.

Також звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів, що скористатися правом вступу з урахуванням сільського коефіцієнту можуть лише вступники, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості у рік вступу (2017 рік).

Додаток: на 1 арк.

Заступник міністра       Юрій Рашкевич