072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Михайло Звєряков – ректор Одеського національного економічного університету;

Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора Міжнародного Валютного Фонду від України;

Голова правління ПАТ «БАНК ВОСТОК» – Вадим Мороховський;

Гончаренко Олена – декан фінансово-економічного факультету;

Худіяш Людмила – голова Правління АБ “Південний”;

Кузнєцова Людмила – завідуюча кафедри банківської справи;

Цивінська Олена – генеральний директор “Odessa Port Cargo Transshipment Complex”;

Канікаєв Юрій – директор юридичної фірми CLS ELITE Co.LTD. Юрист, правозахисник, журналіст;

Чернеженко Марина – керівник одеського представництва страхової компанії “QBE – Україна”;

Віталій Гагауз – директор департаменту оцінки і заставних операцій – АБ “Південний”;

Колесникова Ольга – член Правління “МТБ БАНК”, начальник Управління фінансового моніторингу;

Христін Артем – виконавчий директор компанії «Форт Бір Плюс»;

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України;

О. М. Муратов – начальник Південної державної аудиторської служби України;

О. М. Дода – фінансовий директор групи торгівельних компанії «Авіс»;

О. Довгопол – директор та засновник ТА «Хороший отдых».

Посада Середня заробітна плата (станом на 2019 рік)
Фінансовий інспектор 15 000 грн
Податковий інспектор 18 000 грн
Економіст-фінансист 12 000 грн
Фінансист-аналітик 20 000 грн
Митний брокер 15 000 грн
Податковий консультант 20 000 грн
Спеціаліст з податкового планування 20 000 грн
Спеціаліст зі страхування ризиків 13 000 грн
Аналітик інвестиційного портфелю 20 000 грн
  А також:
 • банкір – 14 000 грн
 • біржовий брокер -15 000 грн
 • фінансовий аналітик – від 15 000 до 22 500 грн
 • фінансовий директор – від 25 000 до 45 000 грн
 • кредитний менеджер – від 9 000 -12 000 грн
 • спеціаліст відділу інвестицій – 13 000 грн
 • спеціаліст відділу цінних паперів – 12 000 грн
 • спеціаліст відділу ризик-менеджменту від 13 000 – 35 000 грн
 • фінансовий і інвестиційний консультант від 10 000 – 22 000 грн
 • спеціаліст по роботі з юридичними особами від 10 000 – 19 000 грн
 • менеджер по роботі з VIР-клієнтами від 18 000 грн
 • бізнес –аналітик – 20 000 грн
 • спеціаліст з оцінки й продажу бізнесу від 20 000 грн
 • керівник проектів в банківському секторі від 20 000 грн
 • директор філіалу банку, начальник відділення від 20 000 грн
 • начальник операційного відділу від 20 000 грн

“Навчальний план зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, освітня програма “Міжнародний банківський бізнес”.

ОП «Міжнародний банківський бізнес»

Програма орієнтована на мотивованих студентів, що бажають зробити міжнародну кар’єру, працюючи в корпоративному банківському бізнесі, державних і міжнародних банках і інших фінансових інститутах або власних підприємницьких стартапах.

Програма спеціалізації “Міжнародний банківський бізнес” націлена на підготовку універсальних менеджерів, керівників, консультантів і стратегів міжнародних банків, фінансових компаній, їх філій і зарубіжних представництв. Разом з фундаментальною підготовкою в області банківського менеджменту, випускники програми мають також компетенції у сфері аналізу політичного і економічного міжнародного середовища, зовнішньої політики, а також особливостей середовища бізнесу в країнах, де банк здійснює свої операції.

Перевагами навчання за  освітньою програмою «Міжнародний банківський бізнес» є:

– формування компетентностей володіння сучасними методами здійснення банківської діяльності на міжнародному та національному ринках, що забезпечується навичками професійного використання іноземної мови;

– можливість проходження практики в департаментах провідних банків, де студенти бакалавріату беруть участь у вирішенні актуальних для банків завдань;

– інтердисциплінарність освіти, можливість навчання за міжнародними програмами обміну між вузами-партнерами багатьох країн світу, де студенти зможуть продовжувати навчання, брати участь в міжнародних конференціях, спільних наукових проектах, що забезпечить практичну орієнтованість і фундаментальну підготовку економістів міжнародного рівня в сфері банківського бізнесу.

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
«Міжнародний банківський бізнес»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 курс Залік, екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Загальна економічна теорія 180 1 курс Залік,екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Менеджмент 120 1 курс Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Основи академічного письма 90 1 курс Екзамен Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Політологія та економічна соціологія 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Фізичне виховання 180 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Філософія 180 1 курс Екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Інформатика 90 1 курс Екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Історія та культура України 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Міжнародна економіка 120 1 курс Екзамен Кафедра міжнародних економічних відносин
Гроші та кредит 120 2 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Економіка підприємства 120 2 курс Екзамен Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2 курс Залік Кафедра маркетингу
Математична статистика та фінансова математика 120 2 курс Екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Мікроекономіка 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Психологія ділового спілкування 90 2 курс Залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фінанси 120 2 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Історія економіки та економічної думки 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Банківська справа 120 2 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 курс Залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Економічний аналіз 150 2 курс Залік Кафедра економічного аналізу
Макроекономіка 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Бюджетна система 150 3 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Податкова система 150 3 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Бухгалтерський облік 120 3 курс Екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародні стандарти банківської діяльності 120 3 курс Залік Кафедра банківської справи
Навчально-економічна практика (Тренінг) 270 3 курс Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм 90 3 курс Залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Управління взаємовідносинами банку з клієнтами 120 3 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Економіко-математичні методи і моделі 90 4 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Виконання та захист випускної роботи 540 4 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Виробнича практика (Тренінг) 360 4 курс Диф.залік Кафедра банківської справи
Виробнича практика за фахом 180 4 курс Залік Кафедра банківської справи

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми  «Міжнародний банківський бізнес»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль(іспит/залік) Назва кафедри
Вступ до фаху 90 1 Залік Кафедра банківської справи
Банківська система 120 3 Іспит Кафедра банківської справи
Управління взаємовідносинами банку з клієнтами 120 4 Іспит Кафедра банківської справи
Операції Центрального банку 150 4 Іспит Кафедра банківської справи
Банківські операції:

з пластиковими картками

360 3 Залік Кафедра банківської справи
валютні операції Залік Кафедра банківської справи
кредитні операції Іспит Кафедра банківської справи
операції з цінними паперами Іспит Кафедра банківської справи
Планування у банківській справі 120 4 Іспит Кафедра банківської справи
Облік та аудит у банках 120 4 Іспит Кафедра банківської справи
Аналіз банківської діяльності 180 4 Іспит Кафедра банківської справи
Банківська справа 120 2 Іспит Кафедра банківської справи
Гроші та кредит 120 2 Іспит Кафедра банківської справи
Нові банківські продукти та технології 120 4 Залік Кафедра банківської справи

“Навчальний план зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, освітня програма “Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування”.

ОП “Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування”

Огляд ринку праці південного регіону та прогнози щодо потреби у спеціалістах з фінансів відповідного профілю, дозволив сформулювати основні напрями підготовки бакалаврів спеціалізації «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування». Отримані знання та навички за спеціалізацією забезпечують високу потребу у фахівцях у всіх ланках фінансової системи та дозволить студентам оволодіти знаннями з теорії та практики фінансового регулювання підприємницької діяльності, фінансового менеджменту, а також здобути навички щодо  планування, регулювання і контролю за рухом фінансових потоків; передбачає підготовку фахівців, роботодавцями яких можуть бути: фінансові органи, органи Державної фіскальної служби України, митниці, органи Державної аудиторської служби України, банківські установи, підприємства різних форм власності.

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
«Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 курс Залік, екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Вступ до фаху 180 1 курс Екзамен, залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Загальна економічна теорія 180 1 курс Залік,екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Менеджмент 120 1 курс Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Основи академічного письма 90 1 курс Екзамен Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Політологія та економічна соціологія 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Фізичне виховання 180 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Філософія 180 1 курс Екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Інформатика 90 1 курс Екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Історія та культура України 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Міжнародна економіка 120 1 курс Екзамен Кафедра міжнародних економічних відносин
Гроші та кредит 120 2 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Економіка підприємства 120 2 курс Екзамен Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2 курс Залік Кафедра маркетингу
Математична статистика та фінансова математика 120 2 курс Екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Мікроекономіка 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Психологія ділового спілкування 90 2 курс Залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фінанси 120 2 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Історія економіки та економічної думки 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Банківська справа 120 2 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 курс Залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Економічний аналіз 150 2 курс Залік Кафедра економічного аналізу
Макроекономіка 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Страхування 120 2 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фінансова система 120 2 курс Залік Кафедра фiнансiв
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Бюджетна система 150 3 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Податкова система 150 3 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Суспільні фінанси 150 3 курс Екзамен  Кафедра фiнансiв
Фінансова статистика 180 3 курс Екзамен Кафедра статистики
Фінансовий ринок 120 3 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Бухгалтерський облік 120 3 курс Екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародні стандарти банківської діяльності 120 3 курс Залік Кафедра банківської справи
Навчально-економічна практика (Тренінг) 270 3 курс Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм 90 3 курс Залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Управління взаємовідносинами банку з клієнтами 120 3 курс Екзамен Кафедра банківської справи
            Фінанси страхових організацій 120 3 курс Залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фінанси суб’єктів господарювання 150 3 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Інвестування 120 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Економіко-математичні методи і моделі 90 4 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Основи фінансового менеджменту 120 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

 

Правове регулювання фінансово-економічної діяльності України 90 4 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Страхові послуги 90 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фінансова політика в сфері ЗЕД 150 4 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Фінансовий контролінг

 

150 4 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Інвестиційний аналіз та управління проектами 90 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Виконання та захист випускної роботи 540 4 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Виробнича практика (Тренінг) 360 4 курс Диф.залік Кафедра банківської справи
Виробнича практика за фахом 180 4 курс Залік Кафедра банківської справи
Казначейська справа 120 4 курс Залік Кафедра фiнансiв
Основи наукових досліджень 90 4 курс Залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фондовий ринок і операції з цінними паперами 120 4 курс Залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль(іспит/залік) Назва кафедри
Фінанси 120 2 іспит Кафедра фiнансiв
Бюджетна система 150 3 іспит Кафедра фiнансiв
Податкова система 150 3 іспит Кафедра фiнансiв
Фінансова політика в сфері ЗЕД 150 4 іспит Кафедра фiнансiв
Вступ до фаху 90 1 залік Кафедра фiнансiв
Фінансова система 120 2 залік Кафедра фiнансiв
Суспільні фінанси 150 3 іспит Кафедра фiнансiв
Казначейська справа 120 4 залік Кафедра фiнансiв
Фінансовий контроль 150 4 іспит Кафедра фiнансiв

“Навчальний план зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, освітня програма “Податкова та митна справа”.

ОП “Податкова та митна справа”

В умовах ринкової трансформації економіки зростає роль податків і митних платежів не лише як доходів бюджету, а й як механізму регулювання економіки. Підготовка бакалаврів за  бакалаврською програмою «Податкова та митна справа» зумовлена потребою органів Державної фіскальної служби України та інших суб’єктів господарювання у висококваліфікованих фахівцях у сфері оподаткування, митної справи та планово-аналітичної роботи. Формування сучасного фахівця з економіки неможливе без глибокого засвоєння ним сучасних технологій оподаткування та митного регулювання, контролю за  надходженням податків та митних платежів на  макро- та мікрорівнях що застосовуються в Україні.

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
«Податкова та митна справа»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 курс Залік, екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Вступ до фаху 180 1 курс Екзамен, залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Загальна економічна теорія 180 1 курс Залік,екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Менеджмент 120 1 курс Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Основи академічного письма 90 1 курс Екзамен Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Політологія та економічна соціологія 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Фізичне виховання 180 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Філософія 180 1 курс Екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Інформатика 90 1 курс Екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Історія та культура України 90 1 курс Залік Кафедра філософії, історії та політології
Міжнародна економіка 120 1 курс Екзамен Кафедра міжнародних економічних відносин
Гроші та кредит 120 2 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Економіка підприємства 120 2 курс Екзамен Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2 курс Залік Кафедра маркетингу
Математична статистика та фінансова математика 120 2 курс Екзамен Кафедра математичних методів аналізу економіки
Мікроекономіка 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Психологія ділового спілкування 90 2 курс Залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фінанси 120 2 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Історія економіки та економічної думки 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Банківська справа 120 2 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 курс Залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Економічний аналіз 150 2 курс Залік Кафедра економічного аналізу
Макроекономіка 120 2 курс Екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Страхування 120 2 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фінансова система 120 2 курс Залік Кафедра фiнансiв
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Бюджетна система 150 3 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Податкова система 150 3 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Суспільні фінанси 150 3 курс Екзамен  Кафедра фiнансiв
Фінансова статистика 180 3 курс Екзамен Кафедра статистики
Фінансовий ринок 120 3 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Бухгалтерський облік 120 3 курс Екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Міжнародні стандарти банківської діяльності 120 3 курс Залік Кафедра банківської справи
Навчально-економічна практика (Тренінг) 270 3 курс Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм 90 3 курс Залік Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Управління взаємовідносинами банку з клієнтами 120 3 курс Екзамен Кафедра банківської справи
            Фінанси страхових організацій 120 3 курс Залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фінанси суб’єктів господарювання 150 3 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Інвестування 120 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Економіко-математичні методи і моделі 90 4 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Основи фінансового менеджменту 120 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Правове регулювання фінансово-економічної діяльності України 90 4 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Страхові послуги 90 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фінансова політика в сфері ЗЕД 150 4 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Фінансовий контролінг 150 4 курс Екзамен Кафедра фiнансiв
Інвестиційний аналіз та управління проектами 90 4 курс Екзамен Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Виконання та захист випускної роботи 540 4 курс Екзамен Кафедра банківської справи
Виробнича практика (Тренінг) 360 4 курс Диф.залік Кафедра банківської справи
Виробнича практика за фахом 180 4 курс Залік Кафедра банківської справи
Казначейська справа 120 4 курс Залік Кафедра фiнансiв
Основи наукових досліджень 90 4 курс Залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку
Фондовий ринок і операції з цінними паперами 120 4 курс Залік Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Податкова та митна справа»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль(іспит/залік) Назва кафедри
Фінанси 120 2 іспит Кафедра фiнансiв
Бюджетна система 150 3 іспит Кафедра фiнансiв
Податкова система 150 3 іспит Кафедра фiнансiв
Фінансова система 120 2 залік Кафедра фiнансiв
Суспільні фінанси 150 3 іспит Кафедра фiнансiв
Казначейська справа 120 4 залік Кафедра фiнансiв
Фінансова політика в сфері ЗЕД 90 4 іспит Кафедра фiнансiв
Фінансовий контроль 150 4 іспит Кафедра фiнансiв

 

📌1 квітня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті наша студентка була нагороджена дипломом ІІІ ступеня✔

1 квітня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». Наша студентка, Кравченко Ганна, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

📌29 жовтня 2018 року студенти ФЕФу відвідали з екскурсією одеський морський порт🌊

Одеський морський порт… Як всі знають, Одеса зароджувалася саме звідси. І лише проїхавши по всій території, можна відкрити для себе феномен Одеського порту – мабуть, головної визначної пам’ятки міста. Ось і наші студенти ФЕФ вирішили зануритися в життя порту, який таїть в собі стільки загадкового і цікавого, при тому, що всі можуть бачити його. Екскурсія проходила в комфортабельному автобусі, з якого можна було переконатися в тому, що порт – це музей під відкритим небом зі збереженими по сьогоднішній день архітектурними і скульптурними пам’ятниками історії. Це міні-містечко у великому місті з розвиненою інфраструктурою: дорожніми розв’язками, вулицями, набережними, скверами і площами, бюветами, поліклінікою, навчальним центром, спорткомплексом, автозаправної і навіть дендропарком. Плюс до цього всього, там так само можна спостерігати вітають з морських хвиль чорноморських дельфінів.

Після пізнавальної екскурсії, наших студентів запросили на оглядовий майданчик, щоб побачити  всю красу порту з висоти сьомого поверху. Вони зробили висновок, що це дійсно гарний і цікавий міні-містечко зі своїми традиціями і династіями.

📌Нещодавно студенти фінансово-економічного факультету відвідали Центр біржових технологій та Управління національного банку України в Одеській області🏦

«Національний банк України»

Студенти фінансово-економічного факультету в межах дисципліни «Вступ до фаху» 18 жовтня 2018 року відвідали Управління національного банку України в Одеській області. Студентам було проведено екскурсію по історичній будівлі Управління національного банку, проведено цікаву та пізнавальну лекцію представником НБУ в Одеській області Підіпригорою В. В. завдяки якій, студенти дізнались про основні функції  та завдання Управління національного банку.

«Центр біржових технологій»

Нещодавно студенти фінансово-економічного факультету відвідали Центр біржових технологій в межах співробітництва з фінансово-економічним факультетом Одеського національного економічного університету.
Студентам було проведено цікаву лекцію представником Центру біржових технологій Троцько Б. С. Слухачам дійсно дуже сподобалось, тому що були приведені приклади зі свого життя, перші досягнення та пораски. Також були підказки від представника центру, з чого краще починати, на що звертати увагу та як правильно розставити свої пріоритети, завдяки цьому, студенти дізнались про основи біржової торгівлі, специфіку фінансових ринків та перспективи роботи фінансовим аналітиком.

📌21 вересня 2018 року представники Національного банку провели лекції для викладачів та студентів на теми «Управління змінами» та «Монетарна політика Національного банку»📝

21 вересня в 1 корпусі Одеського національного економічного університету представники Національного банку провели лекції для викладачів та студентів університету на теми «Управління змінами» та «Монетарна політика Національного банку». Спікери розповіли про трансформацію НБУ, реформу фінансового сектору, проектне управління та стратегію Національного банку України. Спікерами лекцій виступили директор департаменту стратегії та реформування – Відякін Михайло Миколайович та заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу – Лепушинський Володимир Олександрович.

Висловлюємо подяку Іваненко Тетяні Ігорівні з департаменту управління зв`язків з громадкістю та фінансовою обізнаності за цікавий, високоякісний, продуктивний, насичений захід, вдале поєднання науково-теоретичної і практичної частини семінару. Абсолютно виправдана ідея, що всі учасники лекції мали змогу прийняти участь у дискусії. Дуже насичені по інформації лекції з яких підчерпнули багато нового та дозволило по-новому поглянути на стан банківського сектору та перспективи його розвитку. Даний захід був організований деканатом кредитно-економічного факультету.

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto