Спеціальність: 242 ТУРИЗМ

Освітньо-професійна програма 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Міжнародний туризм Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Туризмологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління туристичним підприємством Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інноваційна діяльність підприємств туризму Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління якістю послуг в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Екскурсологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
Екологічний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ефективної ділової комунікації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління проектами в туризмі та ГРС Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Франчайзингові мережі в туризмі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моделювання маркетингових досліджень в туризмі та ГРБ Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія і організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація діяльності підприємств спа- та велнес-індустрії Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Національна на міжнародна туристична політика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління регіональним розвитком туризму Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Міждисциплінарний тренінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державна атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра