Асєєва Юлія Олександрівна

Асєєва Юлія Олександрівна  завідувач кафедри, академік НАН ВО України, д.психологічних н. (MD), доцент

 💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Освіта:

– Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (2004), спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист;

– Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (2008-2010), спеціальність «Психологія», кваліфікація – психолог;

– аспірантура Одеського державного університету внутрішніх справ (2011-2015);

– докторантура Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (2020-2021).

📌Науковий ступінь:

– доктор психологічних наук (2021), спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (тема: «Психологічні засади кіберадикцій в підлітковому та юнацькому віці»); 

– кандидат психологічних наук (2015), спеціальність 19.00.06 – юридична психологія (тема: «Психологічні особливості професійних настановлень майбутніх працівників кримінальної міліції»

📌Вчене звання:

доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки (2022 р.)

📌Трудова діяльність:

2004-2005 рр. ‒  юрист «Регіонального відділення з продажу земель»;

2005-2006 рр. ‒  юрист ТОВ «ОДЕК»;

2006-2015 рр. ‒  старший інспектор відділення соціально-гуманітарної роботи відділу кадрового забезпечення ОДУВС;

2016-2020 рр. ‒  практичний-психолог «Клініки дружньої до молоді» Одеської міської студентської поліклініки №21 (із 2016 р.);

з 2017 р. ‒ по теперішній час ‒  психолог «Асоціації ЛГБТ «ЛІГА»;

2020-2021 рр. ‒ завідувач кафедри загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту МАУП;

2020-2022 рр. ‒ старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету;

з 2022 р. ‒ по теперішній час ‒  доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету.

📌Дисципліни, які викладаються:

 • Основи патопсихології 
 • Основи психологічного консультування та психотерапії 
 • Патопсихологія
 • Психодіагностика 
 • Психологія особистості
 • Психологія управління 
 • Психофізіологія

 📌Підвищення кваліфікації:

  1. Харківська медична академія післядипломної освіти, Психолого-педагогічні основи вищої освіти, 2016 р. посвідчення №12ДСК206812.
  2. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова: «Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення, з використанням гендерно-чутливого підходу», 2017 р. Свідоцтво 12СС/041090 (72 год. / 2,4 кредити ECTS).
  3. Люблінський медичний університет за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва :«Проблеми модернізації медичної освіти в Україні та в країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» (180 год. / 6 кредитів ECTS) 2018 р. Сертифікат. 
  4. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, КЗ вищої освіти «Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради», 2021р. «Інклюзивна освіта «Чому» до «Як». Свідоцтво ПК№02137097/17699  (30 год./ 1 кредит ECTS).
  5. ВНЗ «МАУП» свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/0044531-21 – «Психологія» (210 год. / 7 кредитів ECTS).
  6. Департамент освіти і  науки Одеської обласної державної адміністрації Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  «Інклюзивн освіта від «ЧОМУ» до «ЯК» Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02137097/17699 від 31.03.2021 р. (30 год. / 1 кредит ECTS).
  7. Міжнародне підвищення «ІІІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетенції»» Міжнародний сертифікат № 5730/20 січня 2022 року присвоєння кваліфікацій: «Міжнародний Керівник Категорії Б у галузі Освіти та Науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач» (180 год. / 6 кредитів ECTS, із них 15 годин інклюзивної освіти / 0,5 кредиту ECTS).
  8. Міжнародне підвищення кваліфікації у Міжнародному історично-біографічному інституті (International Historical Biographical Institute Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) «Міжнародне лідерство в XXI столітті: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні Міжнародний Сертифіка № 650823 квітня 2022 р та №7000/23 квітня 2022 р. від 23.04.2022 р. (180 год. / 6 кредит ECTS, із них 15 годин інклюзивної освіти / 0,5 кредиту ECTS).
  9. ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ», сертифікат  про успішне завершення  курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» базовий рівень № GDTfE-01-05113 від 08.08.2022 р  (30 год. / 1 кредит ECTS).
  10. ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ», сертифікат  про успішне завершення  курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» середній рівень №GDTfE-01-С-11495 від 15.08.2022 р. (15 год.  / 0,5 кредиту ECTS).
  11. ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ», сертифікат  про успішне завершення  курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» поглиблений  рівень №GDTfE-01-П-02332 від 22.08.2022 р. (15 год. / 0,5 кредиту ECTS).

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Участь у міжнародних проектах UNICEF в рамках надання психологічного супроводу підлітків та їх батьків у «Клініці дружньої до молоді» та осіб ЛГБТ спільноти при «Асоціації ЛГБТ «ЛІГА».

📌Сфера наукових інтересів

Загальна психологія, кіберадикції, медична психологія, клінічна психологія, патопсихологія, адиктологія (хімічні та нехімічні залежності), психофізіологія, педагогіка, міжособистісна комунікація, диференціальна психологія, психодіагностика.

📌Наукові праці

Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, у тому числі авторських та колективних монографій, співавтор навчальних посібників та навчально-методичних розробок. Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням

📌Науково-дослідний профіль:

Orcid

GoogleScholar

Scopus Author ID: 57221817817

Researcher ID: AAH-2650-2021

Web of Science

eONEUIK