Галасюк Світлана Сергіївна

к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: к.е.н., доцент
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 

Заклад, який закінчила: 

1981-1985 рр. – Одеський інститут народного господарства. Диплом з відзнакою за спеціальністю «Планування промисловості».1991-1994 рр. – Одеський державний економічний університет. Аспірантура.

Тема дисертації: «Організаційно-економічні основи діяльності туристичних підприємств».

Основні роботи:

  • Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності: навчальний посібник / С. С. Галасюк. – Одеса: Астропринт, 2011. – 208 с. (з грифом МОН України).
  • Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 178 с. (з грифом МОН України).
  • Організація надання туристичних послуг: навчальний посібник / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 244 с.
  • Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: Навчальний посібник. 2-ге вид. доп. і доопрац. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – Херсон: Олді-Плюс, 2016. – 248 с. (з грифом МОН України).
  • Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності «Туризм». – Одеса: ОНЕУ, 2011. – 52 с. (у співавторстві)
  • Збірник тестових завдань із дисципліни «Організація сфери туристичних послуг» для студентів IV курсу всіх форм навчання спеціальності «Туризм». – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 64 с.

Додатково: 

1. Галасюк С.С. Практикум із дисципліни «Організація готельного господарства» для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх форм навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Частина 1 / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов, О. В. Шикіна. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 67 с. (40%)

2. Галасюк С.С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни «Організація готельного господарства» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов, О. В. Шикіна. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 65 с. (40%).

3. Галасюк С.С. Практикум із дисципліни «Організація готельного господарства» для студентів ІІ-ІІІ курсів усіх форм навчання спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Частина 2. – Одеса: