Короленко Наталія Валеріївна

Короленко
Наталія Валеріївна
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: к.е.н., доцент.

Освіта: 2006 р. – ОНУ ім. І.І. Мечникова, спеціальність “Міжнародні економічні відносини”.

Дисципліни, які викладаються: «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність», «Міжнародні економічні відносини».

Напрямки наукових досліджень: Міжнародна економіка, логістика.

Науковий ступінь: к.е.н., спец. – 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (2012), доцент кафедри менеджменту та маркетингу (2015), дисертація за темою «Управління логістикою на туристичних підприємствах»

Основні наукові публікації:

  1. Короленко Н.В. Теоретические аспекты международной конкурентоспособности региона: логистический аспект. Ефективна економіка. – 2016. – Вип. 1. – Електронний журнал /URL / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ (фахове видання)
  2. Короленко Н.В., Головатюк О.С. Логістичне управління як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських фармацевтичних підприємств Ефективна економіка. – 2017. – Вип. 1. – Електронний журнал /URL / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ (фахове видання)
  3. Основні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону: логістичний аспект / Н. Короленко, Д. Шуршанова // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2016. – № 5. – С. 95-106
  4. Короленко Н.В. Управління якістю логістичних процесів на підприємствах: інтегральна парадигма Ефективна економіка. – 2013. – Вип. 11. – Електронний журнал /URL / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/
  5. Короленко Н.В.Управление рисками логистической системы предприятия: теоретические аспекты Ефективна економіка. – 2013. – Вип. 10. – Електронний журнал /URL / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ (фахове видання).
  6. World Economy and International Economic Relations. – Edited by Y.Kozak, T.Shengelia. Tbilissi: PH “UNIVERSAL”, 2016 – 223 p.
  7. World Economy and International Economic Relations. Edited by Y. Kozak, A. Gribencea – Chsinau: IRIM, (Print-Caro), 2016.- 223 p.-
  8. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство – регіон. [текст] Навч. посібник. – 6-те вид., перероб. та доп. / За ред. Козака. – К.: Центр учбової літератури, 2016 г. – 290 с.-
  9. Міжнародні економічні відносини: запитання та вiдповiдi. [текст]: 5-те вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Спорека Т., Зайця М. А. –К.: Центр учбової літератури, 2017. – 332 с.