Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Кошельок
Галина Володимирівна

к.е.н., доцент

Кічук
Оксана Сергіївна

к.е.н., ст. викладач

Молла
Маріанна Георгіївна

к.е.н., ст. викладач

Пудичева
Галина Олександрівна

к.е.н., ст. викладач

Єргієва
Любов Валеріївна

к.е.н., викладач

Обертайло
Марія Вячеславівна

к.е.н., викладач

Тарасова (Чернецька)
Юлія Анатоліївна

к.е.н., викладач

Горлова
Олена Павлівна

ст. викладач

Драгомірова
Яна Костянтинівна

викладач

Орленко
Ольга Михайлівна

ст. викладач

Телешевська
Світлана Михайлівна

к.е.н., викладач

Чернова
Вікторія Вадимівна

викладач

Тащеєв
Юрій Вікторович

викладач

С. Капталан

Капталан
Сергій Михайлович

викладач

Плетницька
Зоя Іванівна

старший лаборант

Іванова
Надія Валентинівна

старший лаборант

Божинська
Юлія Сергіївна

лаборант

Преображенська 8, к.201

(048) 723-84-03
k.ep@oneu.edu.ua

Підготовка бакалаврів
Нормативні
 • Економіка підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Організація виробництва
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Потенціал та розвиток підприємства
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Вибіркові
 • Основи підприємницької діяльності
 • Розробка бізнес-плану
 • Управління витратами
 • Логістика
 • Тренінг курс Start – up
 • Економіка, організація торгівлі
 • Економіка та організація біржової діяльності
 • Управління інноваційними процесами у підприємстві
 • Формування та оцінка підприємницького потенціалу
 • Стратегія бізнесу
 • Управління підприємницькими ризиками

Підготовка магістрів
Нормативні
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічна діагностика
Вибіркові
 • Економіка і організація іноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
 • Комерційна діяльність виробничих підприємств
 • Контролінг
 • Проблеми конкурентоспроможності та якості діяльності підприємств
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств