Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Кошельок
Галина Володимирівна

к.е.н., доцент

Кічук
Оксана Сергіївна

к.е.н., ст. викладач

Молла
Маріанна Георгіївна

к.е.н., ст. викладач

Пудичева
Галина Олександрівна

к.е.н., ст. викладач

Єргієва
Любов Валеріївна

к.е.н., викладач

Капталан
Сергій Михайлович

к.е.н., викладач

Тарасова (Чернецька)
Юлія Анатоліївна

к.е.н., викладач

Горлова
Олена Павлівна

ст. викладач

Драгомірова
Яна Костянтинівна

викладач

Орленко
Ольга Михайлівна

ст. викладач

Телешевська
Світлана Михайлівна

к.е.н., викладач

Чернова
Вікторія Вадимівна

викладач

Тащеєв
Юрій Вікторович

викладач

Плетницька
Зоя Іванівна

старший лаборант

Іванова
Надія Валентинівна

старший лаборант

Божинська
Юлія Сергіївна

лаборант

Преображенська 8, к.201

(048) 723-84-03
k.ep@oneu.edu.ua

Підручники, поібники, монографії


Програма VII міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики”

Thesis of the IInd international conference “Economics of enterprise: modern challenges in theory and practice” hold at the Odessa National Economic University September 26-27, 2013

Монографія “Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрямки підвищення” (2013 р.)

Підготовка бакалаврів
Нормативні
 • Економіка підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Організація виробництва
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Потенціал та розвиток підприємства
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Вибіркові
 • Основи підприємницької діяльності
 • Розробка бізнес-плану
 • Управління витратами
 • Логістика
 • Тренінг курс Start – up
 • Економіка, організація торгівлі
 • Економіка та організація біржової діяльності
 • Управління інноваційними процесами у підприємстві
 • Формування та оцінка підприємницького потенціалу
 • Стратегія бізнесу
 • Управління підприємницькими ризиками

Підготовка магістрів
Нормативні
 • Стратегічне управління підприємством
 • Управління потенціалом підприємства
 • Економічна діагностика
Вибіркові
 • Економіка і організація іноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
 • Комерційна діяльність виробничих підприємств
 • Контролінг
 • Проблеми конкурентоспроможності та якості діяльності підприємств
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств