Росецька Юлія Болеславівна

Росецька Юлія Болеславівна

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

Вища освіта

Одеський державний економічний університет 2002 Фінанси та кредит

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Інституційні форми розвитку конкурентних відносин 2008

Вчене звання

Доцент кафедри Загальної економічної теорії 2013

Досвід роботи – 15 років з вересня 2005 р.

Дисципліни

Загальна економічна теорія, Макроекономіка, Мікроекономіка в тому числі англійською мовою, Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації

Підвищення кваліфікації

Одеський національний університет ім. І.Мечникова, 2014

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1. Грант на стажування в Університеті Генуї (UNIGE), Італія у межах проекту TEMPUS M-JEP-21224-2000 (2003-2004 рр.)
 2. Участь у конференції «Україна та європейська політика добросусідства» в університеті інформаційних технологій та менеджменту, м.Жешув, Польща, та Європейському університеті Тишнера, м.Краків, Польща – 2006 р.
 3. Участь у Літній школі інституційного аналізу ДУ-ВШЕ, м.Москва, РФ – 2009 р.
 4. Грант у проекті Європейського Гуманітарного Університету (м. Вільнюс, Литва) – програма «Социальные трансформации в Пограничье (Беларусь, Украина, Молдова)» за фінансової підтримки Корпорації Карнегі, Нью-Йорк та адміністративному сприянні Американських Рад з міжнародної освіти (ACTR/ACCELS) (2012-2013 рр.)
 5. Участь у тренінгу «Лідерство і Менеджмент у Вищій Освіті – Ла Манш» – Tempus IV (Номер проекту: 530621-Tempus-1-2012-1-BG-Tempus-JPRG), що спонсується Європейською Комісією. – 2013 р.

Наукові інтереси

Інституційна економіка, конкуренція та монополія, людський капітал, середній клас

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 70

Вибрані публікації

 1. Росецька Ю.Б. Аналіз стану внутрішньогалузевої конкуренції в Україні на прикладі підприємств легкої промисловості // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – Київ, 2007. – №1 (24). – С. 27-33.
 2. Rosetska Y. Evolution of Competition Policy of Ukraine due to its Integration to the European Union //”ZNACZNIE” Journal of European Studies’ Chair. – Number 2(4). – Rzeszov, 2007. – P. 98-117.
 3. Росецька Ю.Б. Інституційні засади розвитку конкурентних відносин в економіці України. – Одеса.: Пальміра, 2008. – 252 с.
 4. Звіт про науково-дослідну роботу за темою «Запровадження кластерних моделей господарювання – важливий чинник підвищення конкурентоспроможності економіки Одеської області» – Науковий керівник – А.В.Щербак – № держреєстрації 0104U0066. – 2008.
 5. Росецька Ю.Б. Роль людського капіталу в модернізації економіки // Науковий журнал: Академічний огляд. Економіка та підприємництво. – № 1 (36) – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2012.– С. 57-62.
 6. Росецька Ю.Б. Конкуренція як механізм переливу капіталу // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України – № 1 (44) – 2012. – С 33-39
 7. Сорочан О., Кошелева Н., Росецкая Ю., Филип Н., Ливицки О. Стратификация и средний класс в Восточно-Европейском Пограничье / Под ред. О. Сорочан. – Вильнюс : ЄГУ, 2015. – 200 с. – 3/10,5 друк. арк. (Розміщено на сайті ЄДУ: http://www.ehu.lt/files/Sorochan_so.pdf)
 8. Теоретичні і методологічні основи дослідження економічних відносин в Україні в умовах інтеграції в глобальний процес розвитку: монографія / [М. І. Звєряков, М. О. Уперенко, Л. Л. Жданова та ін.]; за заг. ред. М. І. Звєрякова. – Одеса: Атлант, 2016. – 389 с. – Росецька Ю.Б. – Розділ 7. Специфіка монополій радянського типу та інституційні особливості переходу України до конкурентного ринку.
 9. Національна транзитивна економічна система: розвиток ринкових відносин та економічна політика : монографія / О. А. Артеменко, О. Г. Бакланова, М. І. Звєряков та ін. ; за заг. ред. Звєрякова М. І. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 224 с.

Посилання на профіль

 Google Scholar