Шараг Олена Сергіївна

Шараг
Олена Сергіївна
к.е.н., доцент

 

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 2010 «Економічна теорія»

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, «Капіталоємність та її динаміка у трансформаційній економіці», 2017

📌Вчене звання

Доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, 2019

📌Досвід роботи – 10 років

📌Дисципліни

Загальна економічна теорія

Мікроекономіка

Макроекономіка

📌Підвищення кваліфікації

«ERASMUS+ programme» – Staff Mobility for training, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria from May 16 2016 to May 22, 2016

Сертифікат № 2015-КА107 / 22.05-16-19

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2020

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки: «Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект» (ДР № 0115U000620, 2015-2017 рр.)

«Розробка концепції стратегування соціально-економічного розвитку як основний механізм трансформації економіки регіону» (0117U000543, 2017-2018 рр.)

«Теоретичні основи формування відтворювальної структури національної економіки в процесі інтеграції України в глобальний економічний простір» (0120U102315, 2020-2022)

📌Наукові інтереси

Ефективність структури економіки; якість економічного зростання; цифрова економіка

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт

41 наукових і навчально-методичних робіт

📌Вибрані публікації 

  1. Sharah O. Quality of economic growth under the terms and conditions of the technological progress / Електронно списание «Диалог» на СА «Д. А. Ценов» – Свищов. – 2016. – № 2. – С. 1–12.
  2. Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України монографія. Звєряков М.І., Жданова Л.Л., Шараг О.С. – Одеса: Астропринт, 2017. – 244 с.
  3. Sharah O. FinTech sector and banking business: competition or symbiosis? Zveryakov M., Kovalenko V., Sheludko. – Economic Annals-ХХI. – 2019. № 175 (1-2). – Р. 53-57.
  4. Шараг О.С. Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект: Монографія. Звєряков М.І., Жданова Л.Л. – Одеса: Астропринт, 2019. – 202 с.
  5. Шараг О.С. Якість економічного зростання в умовах технічного прогресу: теоретичні передумови та українська практика / Приазовський економічний вісник. – 2019. – №3 (14). – С. 9-15. ()
  6. Шараг О.С. Структура економіки як фактор забезпечення сталого та якісного економічного зростання / Бізнес навігатор. – 2019. – № 3-1 (52). – С. 12-15.
  7. Шараг О.С. Роль інвестиційного попиту в забезпеченні сталого економічного зростання          стаття / Східна Європа: економіка, бізнес і управління. – 2019. – № 4 (21). – С. 24-29.
  8. Шараг О.С. «Цифрова економіка» як новий феномен економіки ХХІ століття / Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. «Покританівські читання»   (5 вересня 2019 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 76-78.

📌Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID

Web of Science