Видобора Володимир Володимирович

Видобора
Володимир Володимирович
к.е.н., доцент

💡Досягнення у професійній діяльності за останні 5 років

📌Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 1997р., облік і аудит

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання, 2005р.

📌Вчене звання

Доцент, 2015 р.

📌Досвід роботи – 20 років

📌Дисципліни

ЗЕТ, мікроекономіка, макроекономіка, індустріальна економіка

📌Підвищення кваліфікації

ОНУ ім. Мечникова, 2017 р.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Щорічні університетські наукові та методичні конференції

📌Наукові інтереси

Циклічність, інвестиції та промислова політика

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – більше 30

📌Вибрані публікації 

  1. Вплив соціально-економічної нестабільності на інвестиційну привабливість економіки України // Вісник соціально-економічних досліджень ОНЕУ – вип. 2(66), 2018 – c. 9-17.
  2. Мysterium економічної кризи «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського.– 2015. – №3. Січень 2015 р. – http://www.global-national.in.ua – 0,5 друк. арк.
  3. Шляхи підвищення інвестиціної привабливості в умовах соціально-економічної невизначенності // Науковий вісник ОНЕУ – вип. 2 (254), 2018 – с.58-64.
  4. Інвестиційні ресурси економічного зростання в умовах макроекономічної разбалансованності економіки України // Науковий вісник ХДУ.- Серія: Економічні науки.- Випуск 30.- Частина 1.- с.7-10. 2018.
  5. Специфіка інвестиційного попиту в умовах сучасного етапу реформування економіки України // Науковий Вісник ОНУ, том 24, випуск 3 (76), Економіка с.7-12 2019.
  6. Економічні цикли та кризи. Глава у навчальному посібнику Економічна теорія: політична економія: Навчальний посібник/ За заг. ред. М.І. Звєрякова.- Одеса: Атлант, 2014- 276-289с.
  7. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи. Глава у навчальному посібнику Економічна теорія: політична економія: Навчальний посібник/ За заг. ред. М.І. Звєрякова.- Одеса: Атлант, 2014- 290-310с.

📌Посилання на профіль у Google Scholar