Акредитація

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 МАГІСТР
076_ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Phd (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МОН УКРАЇНИ

БАКАЛАВРАТ

МАГІСТРАТУРА

Освітні програми

Спеціальності

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ)
071 “Облік і оподаткування”

 

Відомості про самооцінювання 

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи 

Програма візиту

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту 

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

242 “Туризм” Відомості про самооцінювання 

Наказ про призначення експертної групи 

Програма візиту

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

053 Психологія

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП «Економіка та планування бізнесу») Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності») Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

075 Маркетинг (ОП “Маркетинг та міжнародна логістика”)  Відомості про самооцінювання
241 Готельно-ресторанна справа (ОП «Економіка та організація готельно-ресторанної справи)

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

281 Публічне управління та адміністрування
(ОП “Публічне управління та адміністрування”)

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення національного агенства

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП “Управління публічними фінансами”)

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП “Управління діяльністю банків на фінансовому ринку”)

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП “Фінансовий та страховий менеджмент”)

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП “Економіка та стратегія розвитку підприємства”)

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ОП “Економіка, планування та управління бізнесом”)

Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства 

 075 Маркетинг (ОП “Маркетинг та міжнародна логістика”)

Відомості про самооцінювання

241 Готельно-ресторанна справа (ОП “Управління готельним та ресторанним бізнесом”) Відомості про самооцінювання

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ

051 Економіка Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

072 Фінанси, банківська справа та страхування Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

071  Облік і оподаткування Відомості про самооцінювання

Наказ про призначення експертної групи

Програма візиту експертної групи

Звіт експертної групи

Експертний висновок ГЕР

Рішення Національного агентства

ОП Державні та муніципальні фінанси другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Аналіз бізнес-процесів у підприємництві другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Експертиза товарів та послуг другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Економіка, планування та управління бізнесом  другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Економіка та організація туристичної діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Економіка та стратегія розвитку підприємства  другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Економіко-математичне моделювання другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Корпоративні фінанси другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Менеджмент організацій другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Міжнародний облік, аналіз і оподаткування другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Облік, аудит і оподаткування  підприємницької діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Статистика бізнесу другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Стратегічний маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Теорії та моделі управління економікою другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Управління діяльністю банків на фінансовому ринку другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Управління персоналом сучасної організації другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП Фінансовий та страховий менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти