ECOMMIS

Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі
516813-TEMPUS-1-2011-1-LTTEMPUS-JPCR

Коротка назва проекту: «ECOMMIS»

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014

Програма фінансування ЄК: Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства

Сума гранту програми Темпус: € 1 045 242,07

Цільова група: студенти, випускники, викладачі та адміністрація університетів, керівники підприємств, торгово-промислові палати, посадовці органів місцевого самоврядування, школярі, працездатне населення, пенсіонери, жінки

Партнерство:

 • Вільнюський технічний університет Гідемінуса, Літва
 • Берлінський технічний університет, Німеччина
 • Університет Прикладних наук FONTYS, Нідерланди
 • ЕСМ Офіс, Німеччина
 • Національний гірничий університет, Україна
 • Одеський національний економічний університет, Україна
 • Таврійський національний університет, Україна
 • Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, Росія
 • Поволжський державний університет телекомунікацій і інформатики, Росія
 • Сибірський державний університет телекомунікацій і інформатики, Росія
 • Ізраїльській технологічний інститут, Ізраїль
 • Університет Хайфи, Ізраїль
 • Міністерство освіти та науки Самарської області, Росія
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Україна
 • Торгово-промислова палата Самари, Росія
 • Торгово-промислова палата Криму, Україна
 • Академічний центр Ruppin, Ізраїль
 • Міністерство промисловості, торгівлі і труда, Ізраїль
 • Асоціація випускників Ізраїльського технологічного інституту, Ізраїль

Мета та завдання проекту:
 • Реформування системи підготовки бакалаврів і магістрів в сфері електронної комерції відповідно до сучасних вимог економічного розвитку з урахуванням принципів Болонського процесу
 • Розроблення та впровадження нових практико-орієнтованих навчальних планів і модулів програм підготовки бакалаврів та магістрів
 • Укріплення зв’язків між вищими навчальними закладами в країнах-партнерах і ринком праці.

Напрями діяльності за проектом:
 • Огляд, аналіз та оновлення діючих навчальних планів модулів програм підготовки бакалаврів і магістрів в сфері е-комерції
 • Розробка 4-х нових загальних навчальних планів і 5-ти модулів з інтегрованою інфраструктурною підтримкою (лабораторії, комп’ютери тощо) .
 • Підготовка комплекту навчальних планів і модулів до акредитації на університетському і національному рівнях.
 • Розроблення 4-х додаткових навчальних програм для різних соціальних груп з е-комерції.
 • Розроблення, публікація, закупівля нових навчальних матеріалів, курсів, посібників.
 • Підготовка пакету документації для закупівлі обладнання для комп’ютерних класів і е-бізнес офісів.
 • Проведення для викладачів тренінгів з методології в рамках змісту нових навчальних планів/модулів та додаткових начальних програм
 • Проведення майстер-класів з експлуатації нової інфраструктури (комп’ютерних класів, е-бізнес офісів).
 • Пілотне навчання студентів за новими навчальними планами і модулями.
 • Підготовка пакету документації/закупівля/установка обладнання/організація е-бізнес офісів/міжнародної мережі
 • Проведення для викладачів тренінгів та пілотного опробування е-бізнес офісів/міжнародної мережі
 • Контроль якості (у т.ч. моніторинг) проекту.

Очікувані результати:

I. Оновлення навчальних планів магістерської програми з електронної комерції відповідно до новітніх розробок у цій галузі.

II. Розроблення чотирьох нових загальних навчальних планів (Електронна комерція; Інтернет-трейдинг; Інформаційні системи для фінансового аналізу та інвестицій; Корпоративні інформаційні системи (ERP)), п’яти навчальних модулів (Споживчо-орієнтовані системи (CRM); Інтернет-маркетинг; Системи електронного документообігу; Правовий аспект електронної комерції; Безпека електронної комерції), трьох бізнес ігор (Інтернет-трейдинг, Інтернет-маркетинг, системи електронного документообігу) з інтегрованою інфраструктурною підтримкою (комп’ютерні класи, е-бізнес офіси тощо), чотирьох додаткових навчальних програм (для школярів, працездатного населення пенсіонерів і жінок).

III. Підготовлені з методології викладання за новими навчальними планами, курсами та програмами викладачі.

IV. Створення і пробна експлуатація мережі е-бізнес офісів.


Партнери від України:

Таврійській національний університет ім. В.І. Вернадського

Відповідальна особа: Подсолонко Володимир Андрійович
Контакти: тел.: +38 0652 60-24-57; e-mail: podsolon@crimea.edu

Національний гірничий університет

Відповідальна особа: Шаров Олександр Іванович
Контакти: тел.: +380 0562 471432; факс: +380 0562 470835; e-mail: sharov@nmu.org.ua

Одеський національний економічний університет

Відповідальна особа: Меджибовська Наталія Семенівна
Контакти: тел.: +38 0482 356872, факс: +380 0482 320446; e-mail: nmedzh@oseu.edu.ua