Приймальна комісія

Наказ від 13.10.2017 р. № 1378
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
Додаток 1.
Додаток 2. (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)
Додаток 3. (Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності, за якими здіснюються формування та розміщення державного замовлення)
Додаток 4. (Перелік конкрсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра)
Додаток 5. (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200)
Додаток 6. (Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році)
Перелік спеціальностей, приом на навчання за якими здіснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників
ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році

ПРИЙОМ на навчання для здобуття ступеня магістра у 2017 році на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на денну, заочну, вечірню форми навчання Друга вища освіта

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за профільною для університету спеціальністю (напрямом підготовки), а також здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження фахового вступного випробування (письмового) за обраною спеціальністю, іспиту з іноземної мови з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

  • копію документа, що посвідчує особу (2 примірника);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію військового квитка (посвідчення про приписку);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на денну форму навчання починається з 12 липня і закінчується 26 липня. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 28 липня до 09 серпня.

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на заочну та вечірню форми навчання починається 12 липня і закінчується 07 серпня. Фахові вступні випробування та екзамен з іноземної мови в письмовій формі проводяться з 09 серпня до 16 серпня.

Термін навчання для здобуття ступеня магістра – 1 рік 4 місяця

 

Другу вищу освіту в університеті можна отримати за наступними спеціальностями

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів для вступників, які мають повну загальну середню освіту, на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра

Програма вступного випробування з географії
Програма вступного випробування з історії України
Програма вступного випробування з української мови і літератури
Программа вступительного экзамена по русскому языку
Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма вступного випробування з математики


Програми співбесід, на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра

Програма співбесіди з географії
Програма співбесіди з історії України
Програма співбесіди з української мови і літератури
Программа собеседования по русскому языку

Програма співбесіди з математики


Програми фахових вступних випробувань для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», 3 курс за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2курс за спеціальністю 242 «Туризм», 3 курс за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства», 3 курс за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси і кредит» (фінансова сфера), 3 курс за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Фінанси»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці», 3 курс за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство і торгівельне підприємництво», 3 курс за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна статистика», 3 курс за напрямом підготовки 6.030506 «Прикладна статистика»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», на 3 курс за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 073 «Менеджмент», 3 курс за напрямом підготовки 6.03060101 «Менеджмент»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», 3 курс за напрямом підготовки 6.030505 «Міжнародна економіка»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 075 «Маркетинг», 3 курс за напрямом підготовки 6.030507 “Маркетинг”
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика», 3 курс за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Економічна теорія», 3 курс за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія»
ПРОГРАМА вступного випробування на 2 курс за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінанси і кредит» (банківська сфера), 3 курс за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізація «Банківська справа»


Програми додаткового вступного випробування (співбесіди) для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація«Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 071«Облік і оподаткування»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Економічна теорія та економічна політика»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальнісю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 051«Економіка», спеціалізація «Бізнес статистика та аналітика»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм»


Програми фахових вступних випробувань на ступінь магістра за спорідненою спеціальністю на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра ( спеціаліста)

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом сучасної організації» для здобуття освітнього ступеня магістра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 242 «Туризм» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій » для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Прикладна статистика» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 075 «Маркетинг» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Теорія економічного росту та розвитку» для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Експертиза товарів та послуг» для здобуття освітнього ступеня магістра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Бізнес-адміністрування» для здобуття освітнього ступеня магістра
ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 073 « Менеджмент» спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра
ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови для здобуття на освітній ступень магістра на основі диплома бакалавра


Програми додаткового вступного випробування (співбесіди) на ступінь магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) за іншою спеціальністю

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізація «Міжнародна економіка» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій» «Менеджмент інноваційної діяльності» «Управління фінансово-економічною безпекою» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 075 «Маркетинг» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Економіка підприємства» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація «Теорія економічного росту та розвитку» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація «Банківська справа» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Експертиза товарів та послуг» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Управління персоналом сучасної організації» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Бізнес статистика та аналітика» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 242 «Туризм» на основі диплома бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Центр підвищення якості освіти (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 507094) продовжує набір слухачів на курси з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади у 2017 році

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ, та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії, історії, англійської мови та хімії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знань і закладає базу подальшого успішного навчання у ВНЗ.

За інформацією звертайтесь за адресою:
м. Одеса, вул. Преображенська, 8, каб. 110
тел.35-68-91 fdp

Філії підготовчих курсів працюють у містах:
  • м. Одеса, СШ № 67, вул. Генерала Бочарова, 14а, тел. тел. 050-950-44-38, 093-654-67-83;
  • м. Болград, тел. 093-126-25-71, 097-996-20-93;
  • м. Білгород-Дністровський, міський ліцей, тел. (04849)2-21-74.

Преображенська, 8, к. 109
723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше