Приймальна комісіяДенна форма
Заочна форма
Вечірня форма
 • Вступники на основі повної загальної середньої освіти з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими умовами, подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

  Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди для участі у конкурсному відборі до університету подають заяви в паперовій формі (прийом документів з 12 липня до 20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно).

  Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

  Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

  Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

  Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

  Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

  • документ, що посвідчує особу (необхідно додати копію цього документу);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних ( додати копію);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (необхідно додати копію цих документів);
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (необхідно додати копію цих документів);
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами.

  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає окрім зазначених копій чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

  Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

  Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 години 05 серпня. Зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 07 серпня; за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня.

  Інформація
  Для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
 • Під час вступної компанії 2017 року вступники на 1 курс заочної форми навчання подають заяви тільки в електронній формі з 12 до 26 липня включно на місця за державним замовленням.

  На місця за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб прийом заяв та документів починається 12 липня, закінчується 10 серпня о 18 год.00 хв.

  Вступники, які мають спеціальні умови і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

  Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, співбесіди для участі у конкурсному відборі до університету подають заяви в паперовій формі (прийом документів з 12 липня до 20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно).

  Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

  Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення на денну чи заочну форми навчання не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

  Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, вступник що претендує на місця державного замовлення за денною чи заочної формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання (денна чи заочна).

  Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання (денна, заочна, вечірня), вступники подають окремі заяви.

  Рейтинговий список вступників на місця за державним замовленням, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється не пізніше 12.00 годин 01 серпня.

  Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12.00 години 05 серпня;

  Зарахування вступників відбувається: за державним замовленням не пізніше 12.00 години 07 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня.

  Конкурентні переваги здобуття освіти на заочній формі навчання
  • найважливіша конкурентна перевага - високий імідж ОНЕУ, який є членом асоціації європейських університетів, є профільним вузом і має вищий рівень акредитації і як наслідок, високий рівень якості викладання спеціальних економічних дисциплін
  • багаторівнева система підготовки економістів (бакалавр 4 року, магістр 1,5 року)
  • здобуття освіти практично по всім найважливішим та затребуваним на ринку праці економічним спеціальностям (спеціалізаціям)
  • протягом навчання викладаються всі нормативні дисципліни, які мають місце в навчальних планах денної форми навчання
  • використовуються нові інформаційні, комп'ютерні і мультимедійні технології навчання
  • навчання ведеться як за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, так і за рахунок державних коштів. Можлива помісячна оплата за навчання.
  • можливість для студентів-заочників користуватись інфраструктурою університету: сучасна бібліотека з електронним каталогом, буфет, гуртожиток, спортзал, комп'ютерні класи, студентська база відпочинку на Кароліно-Бугазі
  • наявність лабораторії дистанційного навчання та методичної бази в електронному вигляді по всім дисциплінам. Впровадження елементів дистанційного навчання.
  • зручний графік занять протягом року. Можливість відвідувати лекції на денній формі навчання
  • видача дипломів європейського зразка
  • навчальний корпус знаходиться в центрі м. Одеса на вул. Пушкінській
  НАВЧАЮЧИСЬ В ЦЕНТРІ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВИ МОЖЕТЕ ОДНОЧАСНО:
  • Працювати в Україні чи за кордоном та накопичувати досвід в тій або іншій галузі економіки
  • Навчатись за іншою спеціальністю на денній формі навчання в ОНЕУ чи іншому навчальному закладі України або інших країн світ
  • Служити в збройних силах України

  За усіма питаннями, щодо вступу на 1 та інші курси Центру заочної форми навчання

  Інформація
  Для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
 • Прийом заяв та документів на вечірню форму навчання починається 12 липня, закінчується 10 серпня о 18 год.00 хв. Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується. Приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

  Вступники на вечірню форму навчання подають заяву в паперовій формі.

  Вступники, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, співбесіди подають заяву з 12 липня до 20 липня, вступні іспити проводяться з 21 до 26 включно, співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії.

  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

  • документ, що посвідчує особу (необхідно додати копію цього документу);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних ( додати копію);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (необхідно додати копію цих документів);
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (необхідно додати копію цих документів);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету.

  Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання (денна, заочна, вечірня), вступники подають окремі заяви.

  Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 23 серпня.

  Інформація
  Для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

Преображенська, 8, к.109
723-80-73
abiturient
ONEU LOGO