Вступнику

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за трьома спеціальностями:

  1. «Економіка» (з розподілом за спеціалізаціями: «Теорії та моделі управління економікою», «Бізнес статистика та аналітика», «Комп’ютерні та інтернет-технології в бізнесі», «Управління персоналом і економіка праці»);
  2. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (з розподілом за спеціалізаціями: «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності», «Товарознавство і торгівельне підприємництво»);
  3. «Менеджмент».

Випускники спеціалізації “Теоріі та моделі управління економікою” мають поглиблений діапазон знань щодо розуміння закономірностей, які керують економікою, володіють сучасними теоріями функціонування господарства, науковим економічним мисленням, навичками системного підходу до розробки управлінських рішень. Тому вони здатні ефективно працювати у різних галузях економіки: на управлінських посадах різних рівнів у корпораціях, фірмах, банках, біржах, державних установах а також вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

Підготовка економістів зі спеціалізації «Бізнес статистика та аналітика» здійснюється в університеті протягом більше 60 років. Випускники цієї спеціалізації підготовлені для роботи в органах державного управління; на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та виробничого сектору економіки; у консалтингових та маркетингових установах; в міжнародних та недержавних організаціях та установах, в науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах. Одержані теоретичні знання та практичні навички з широкого кола економічних наук дають змогу випускникам обіймати посади економіста-аналітика, керівника структурних підрозділів на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки, наукового співробітника, викладача економічних дисциплін в закладах вищої освіти.

Спеціалізація «Комп’ютерні та інтернет-технології в бізнесі» готує фахівців, що володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками в галузі інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання, аналізу та прогнозування, можуть працювати в банківських установах, на державних і приватних підприємствах, в науково-дослідних інститутах на посадах, пов’язаних з використанням інформаційних технологій для аналізу соціально-економічних процесів, страхових компаніях, на фондових ринках, в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу у якості бізнес-аналітиків, розробників WEB-сайтів, IT- фахівців.

Фахівець з «Управління персоналом і економіка праці» знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, займається мотивацією діяльності й основними системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи. Випускники спеціалізації працюють на посадах: керівників HR-відділів, професіоналів в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства, професійних агентів із зайнятості та трудових контактів, менеджерів, економістів, викладачів і наукових співробітників, фахівців із соціального захисту населення.

Фахівці із напряму «Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності» мають можливість здійснення економічної, аналітичної, управлінської та дослідницької діяльності на підприємствах і в установах усіх форм власності. Випускники отримують глибокі знання про закономірність формування та функціонування територіальних ринків товарів і капіталів з урахуванням регулюючого впливу держави. Спеціалісти з «Економіки підприємства та організациї підприємницької діяльності» здатні забезпечити здійснення аналізу господарської діяльності, обґрунтування підприємницьких проектів, підвищення ефективності використання капіталу та ресурсів підприємства. Випускники можуть працювати керівниками підприємств і установ усіх галузей та сфер економіки, провідними спеціалістами, економістами та начальниками економіко-аналітичних, планово-економічних та кон’юнктурно-дослідних відділів, економічними радниками, консультантами, аудиторами, експертами з економіки; працювати в будь-яких підприємницьких структурах, торговельно-посередницьких, фінансових організаціях і установах.

Сфера діяльності спеціаліста з “Менеджменту” – забезпечення раціонального та ефективного управління економічними і соціальними процесами, організація системи управління, удосконалення системи управління відповідно до тенденцій соціального й економічного розвитку. Фахівці-менеджери мають високу конкурентоспроможність у здобутті робочих місць, що дозволяє їм швидше просуватися у службовій кар’єрі або успішно займатися власним бізнесом. Випускники можуть займати первинні посади керівників підприємницьких структур майже у всіх галузях виробничої і невиробничої сфер та у сфері торгівлі, менеджерів підприємницьких проектів і програм, функціональних менеджерів; здійснювати адміністраторські та організаторські процедури з підготовки, прийняття та реалізації оперативних рішень; управляти первинними підрозділами, а також самостійними організаціями.

На факультеті сформована масштабна і досить ефективна система студентського самоврядування. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. Студентський актив вирішує ключові проблеми, пов’язані з життєдіяльністю факультету, поточний контроль здійснення навчального процесу, коригування навчальних планів і магістерських програм; організація і проведення спортивних, культмасових заходів; поселення в гуртожиток; проведення наукових студентських конференцій, тощо. Крім цього, участь у діяльності органів студентського самоврядування – це чудова нагода здобути навички в професійних справах, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника. І звичайно, просто шалено цікаво провести студентське життя та здобути справжніх друзів. Разом із деканатом і кафедрами факультету студентське самоврядування досягло суттєвих успіхів. Тільки за останні 10 років 2 студентів факультету були обрані студентськими Президентами України, а 4 – студентськими мерами Одеси.

Багато студентів факультету перемагають у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах дипломних і наукових робіт. Студенти факультету – неодноразові переможці оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Студосінь» і «Студвесна», завойовували титули «Міс ОНЕУ» та «Міс студентства», були володарями кубка Одеси й України зі спортивних бальних танців, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів. Студенти-спортсмени з різноманітних видів спорту (бойових мистецтв, бадмінтону, баскетболісти, волейболісти, футболісти, легко- та важкоатлети, гімнасти), добре відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Факультет славиться запровадженням інновацій у навчально-виховний процес. У 2007 році створено рейтинг студентів, який враховує всі види університетської діяльності, що дозволяє студентам проявити себе як особистість, отримати певні практичні та професійні навики. Мета створення рейтингу – мотивація студентів до навчання та громадської діяльності, заохочення кращих студентів та груп факультету.

Ми чекаємо на Вас і готові надати будь-які консультації щодо вступу та навчання на ФЕУВ. Запрошуємо до нашої великої факультетської родини!