Програми вступних випробувань (молодшим спеціалістам)

 1. Програма співбесіди 051 Економіка (освітня програма – “Бізнес-статистика та аналітика”) 2018
 2. Програма співбесіди 051 Економіка (освітня програма – “Управління персоналом і економіка праці) 2018
 3. Програма співбесіди 051 Економіка (освітня програма -“Теорії та моделі управління економікою”) 2018
 4. Програма співбесіди 051 Економіка (освітня програма – “Комп’ютерні та інтернет технології у бізнесі”) 2018
 5. Програма співбесіди 071 Облік і оподаткування 2018
 6. Програма співбесіди 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2018
 7. Програма співбесіди 073 Менеджмент 2018
 8. Програма співбесіди 075 Маркетинг 2018
 9. Програма співбесіди 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма – “Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності”) 2018
 10. Програма співбесіди 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма – “Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів”) 2018
 11. Програма співбесіди 241 Готельно-ресторанна справа 2018
 12. Програма співбесіди 242 Туризм 2018
 13. Програма співбесіди 292 Міжнародні економічні відносини 2018
 1. Програма вступного випробування 051 Економіка (освітня програма -“Теорії та моделі управління економікою”) 2018
 2. Програма вступного випробування 051 Економіка (освітня програма -“Комп’ютерні та інтернет-технології у бізнесі”) 2018
 3. Програма вступного випробування 051 Економіка (освітня програма – “Бізнес-статистика та аналітика”) 2018
 4. Програма вступного випробування 051 Економіка (освітня програма – “Управління персоналом і економіка праці”) 2018
 5. Програма вступного випробування 071 Облік і оподатування 2018
 6. Програма вступного випробування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма – “Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування”) 2018
 7. Програма вступного випробування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма – “Міжнародний банківський бізнес”) 2018
 8. Програма вступного випробування 073 Менеджмент 2018
 9. Програма вступного випробування 075 Маркетинг 2018
 10. Програма вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма – “Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності) 2018
 11. Програма вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма – “Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів”) 2018
 12. Програма вступного випробування 241 Готельно-ресторанна справа 2018
 13. Програма вступного випробування 242 Туризм 2018
 14. Програма вступного випробування 292 Міжнародні економічні відносини 2018