281 «Публічне управління та адміністрування»

Освiтнi програми

 1. Публічне управління та адміністрування

ОПП «Публічне управління та адміністрування»

 

 1. Характеристика спеціальності:

– стислий опис і актуальність

Сьогодні на ринку праці сформувалася гостра потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, які знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади і місцевого самоврядування.

– знання і вміння

Випускник спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» зможе:

 1. Працювати в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та державних установах.
 2. Оцінювати та аналізувати вплив управлінських рішень у публічній сфері на суспільні процеси: зайнятість, безробіття, темпи економічних змін, інфляцію, доходи тощо.
 3. Організовувати діяльність служб органу публічного управління та адміністрування, розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку.
 4. Контролювати своєчасність і якість виконання поставлених завдань, ступінь реалізації стратегії розвитку об’єкта управління, впровадження сучасних методів діяльності органу публічної влади, дотримання законності і етики управління.

– майбутні професії і перспективи працевлаштування

Випускник спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» буде підготовлений працювати на посадах:

 • керівники та провідні фахівці служб державних органів влади обласного і районного рівня;
 • керівники та провідні фахівці служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • керівники, їх заступники та провідні фахівці підприємств, установ і організацій різних форм власності;
 • фахівці на посадах у центральних органах державної влади;
 • фахівці на посадах у місцевих органах державної влади;
 • фахівці на посадах місцевих органів самоврядування;
 • менеджери у соціальній сфері;
 • керівники окремих ланок профспілкових організацій;
 • керівники громадських організацій.

 

 1. Стислий опис, особливості і конкурентні переваги освітньої програми.

Навчання за програмою бакалаврів «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців найвищої кваліфікації для роботи у сфері державного управління, місцевого самоврядування та підприємницького сектору, які забезпечують європейський рівень надання адміністративних і управлінських послуг. Здійснюється підготовка фахівців для вирішення стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі як в певній галузі суспільного виробництва, так і держави в цілому.

Випускник може працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях. Конкурентні переваги спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягають в наданні студентам необхідних компетентностей з державного управління.

На яких посадах ви будете працювати:

 • керівники та провідні фахівці служб державних органів влади обласного, районного рівня – від 10 тис. грн;
 • керівники та провідні фахівці служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування – від 15 тис. грн;
 • керівники та провідні фахівці підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступники – від 15 тис. грн;
 • фахівці на посадах у центральних органах державної влади – від 17 тис. грн;
 • фахівці на посадах у місцевих органах державної влади – від 12 тис. грн;
 • фахівці на посадах місцевих органів самоврядування – від 10 тис. грн;
 • менеджери (управителі) у соціальній сфері – від 9 тис. грн;
 • керівники окремих ланок профспілкових організацій – від 10 тис. грн;
 • керівники громадських організацій – від 15 тис. грн.

 

 

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова та література 0,40
2. Математика 0,20
3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,30