Маслов Юрій Костянтинович

Маслов Юрій Костянтинович
д.політ.н., професор каф.

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Маслов Юрій Костянтинович – український вчений, професор, доктор наук, автор понад 60 публікацій в області банківських досліджень, політичних систем, макроекономіки, євроінтеграції. Один з фундаторів імплементації в Україні Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Народився 7 червня 1968 року в місті Одесі.

У 1989 році закінчив Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», отримавши кваліфікацію економіста.

З 1993 року працював на керівних посадах у банківській галузі.

З 1997 року викладає у вищих навчальних закладах Одеси.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію та здобув ступінь кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.04.01 «Фінанси, грошовий облік і кредит».

З 2012 року працює у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського на посаді професора кафедри політичних наук.

У 2015 році закінчив очну докторантуру та захистив докторську дисертацію на тему «Формування сучасної системи влади в країнах Центральної та Східної Європи: принципи, механізми та перспективи розвитку» та здобув ступінь доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси».

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 41.053.06 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні системи та процеси»

З вересня 2016 року обраний по конкурсу на посаду професора кафедри філософії, історії та політології Одеського національного економічного університету.

Автор відомої монографії «Центральна та Східна Європа в пошуках сучасної системи влади», що вийшла друком у 2015 році, а також понад 70 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Активно підтримує євроінтеграційні процеси в Україні, а також форми транскордонної і транснаціональної кооперації. З моменту прийняття Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону захищає інтереси  чотирьох областей, що входять в зону її дії. Є ініціатором підписання меморандуму про співпрацю між ними.

З 2015 року очолює Асоціацію органів місцевого самоврядування «Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону» – головну комунікаційну платформу між Одеською, Івано-Франківською, Закарпатською та Чернівецькою областями.

З 2016 року – голова депутатської групи Одеської обласної ради «Стратегія ЄС для Дунайського регіону». Автор Перспективного плану заходів щодо імплементації на території Одеської області Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Має почесне звання «Заслужений економіст України».

Нагороджений орденами «За заслуги» III та ІІ ступеня, почесними грамотами Національного банку України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.