Ніколов Олександр Павлович Аспірант кафедри економічного аналізу

   📌 Наукові інтереси : аналітичне забезпечення управління фінансовими активами підприємства

  📌  Вища освіта

Одеській національний економічний університет, 2014-2019 рр, спеціальність «Облік і оподаткування»

  📌  Тема наукового дослідження – «Аналітичне забезпечення управління ризиками підприємства», науковий керівник – к.е.н., доцент Семенова К.Д, (рік вступу до аспірантури – 2020р.)

  📌 Конференції:

Публікація тез доповідей:

«Еволюція сутності економічних ризиків»,

«Класифікація підприємницьких ризиків як один із важливих елементів їх аналізу».

  📌  Наукові статті:

«Аналіз імовірності ризику банкрутства підприємства».

   📌 Наукові інтереси: Аналітичне забезпечення управління ризиками підприємства