Академія фізичного виховання і спорту (м. Гданськ)

http://awf.gda.pl/

Сфера співробітництва:
  • надавати усіляку підтримку у сфері обміну досвідом, щодо системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для туристичної галузі;
  • надавати консультації та методичну допомогу щодо обробки та удосконалення планів та програм навчання у сфері туризму;
  • співпрацювати у сфері обміну викладачами та студентами з використанням матеріальної бази власних навчальних закладів, а також проведення спільних науково-методичних конференцій та наукових семінарів;
  • забезпечувати проведення спільних наукових досліджень та дослідницьких проектів, результати яких можуть бути реалізовані у вигляді спільних публікацій викладачів та студентів обох сторін;
  • співпрацювати в забезпеченні бібліотечної бази обох навчальних закладів необхідними підручниками та науково-методичною літературою та з цією метою регулярно проводити обміни професійними та спеціальними виданнями обох сторін;
  • забезпечувати необхідні умови для проведення спортивних зустрічей (змагань, спартакіад);
  • здійснювати спільні туристсько-рекреаційні зустрічі для студентів та викладачів з метою їх ознайомлення з культурно-історичним надбанням, особливостями та туристичним потенціалом країн сторін;
  • співпрацювати у сфері встановлення та координації тем дипломних робіт та докторських дисертацій;
  • співпрацювати у сфері тематики науково-дослідних робіт та написання спільних праць, посилаючись на матеріали наукових досліджень обох сторін.