Alma Mater Studorium – Болонський університет

Напрямами співпраці є:
  • обмін студентами;
  • обмін викладачами;
  • освітні та культурні програми, у тому числі в області видавницької справи, що представляють взаємний інтерес, обмін бібліографічним матеріалом та спільний доступ до інформаційних мереж.