Державний університет фізичного виховання і спорту (м. Кишинів)

http://www.usefs.md

Співробітництво в галузі наукових досліджень і освітньої діяльності:
  • стажування та cпільний обмін професорсько-викладацьким складом;
  • обмін науковою та науково-методичною літературою;
  • обмін досвідом роботи, інформацією з питань методики та підготовки висококваліфікованих фахівців;
  • взаємні відрядження вчених для читання лекцій;
  • взаємне запрошення викладачів на конференції, семінари. Наукові симпозіуми;
  • підготовка наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру на контрактній основі;
  • взаємні публікації статей у виданнях Університетів;
  • робота над спільними освітніми, дослідницькими проектами як двосторонніми, так і в рамках міжнародних програм.
Співпраця в галузі фізкультурної діяльності:
  • проведення семінарів з проблем професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців різного профілю;
  • проведення спортивно-масових заходів та матчевих зустрічей.