Державний університет ім. І.Джавахишвілі (м. Тбілісі)

https://www.tsu.ge/en/

Основні напрямки співробітництва:

 • розробка та обмін навчальною літературою, навчально-методичними посібниками, підготовка спільних наукових монографій, науково-методичних видань, науково популярних публікацій, статей і т.д.
 • рецензування наукових та методичних матеріалів; ,
 • сприяння у поширенні інформації і методичних розробках, навчальних програмах, публікаціях Сторін;
 • академічний обмін фахівцями в рамках освітніх та наукових програм з метою здійснення викладацької діяльності, читання лекцій, проведення дослідницької роботи за напрямками, що становлять взаємний інтерес;
 • створення необхідних умов для поглиблення теоретичних і практичних знань;
 • обмін досвідом організації та методики проведення занять, використовуваних
 • освітніх технологій;
 • реалізація при наявності взаємного інтересу спільних наукових та освітніх програм, проектів;
 • проведення спільних наукових досліджень та інших робіт з актуальних напрямів діяльності Сторін, в тому числі спрямованих на наукове забезпечення вирішення найважливіших проблем в системі освіти;
 • залучення студентів, магістрантів та аспірантів до науково-дослідної роботи за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • розробка та реалізація програм підвищення кваліфікації викладачів і співробітників;
 • забезпечення умов для функціонування освітнього комплексу безперервного навчання;
 • реалізація спільних проектів, курсів, семінарів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
 • організація та проведення спільних науково-практичних та науково-методичних симпозіумів, конференцій та інших заходів.