Казахський гуманітарно-юридичний інноваційний університет

http://www.semuniver.kz/modules.php?lang=ru

Напрями співробітництва:
  • обмін досвідом з питань змісту вищої професійної освіти і спільна діяльність з підвищення кваліфікації, методичного рівня педагогічних і наукових кадрів (обмін викладачами, співробітниками, а також проведення спільних заходів по залученню вітчизняних та зарубіжних вчених за короткостроковими та середньостроковими програмами підвищення кваліфікації);
  • сприяння у розробці актуальних напрямків розвитку програм додаткової професійної освіти (семінари, тренінги, короткострокові літні та зимові культурно-академічні програми та ін.);
  • організація та сприяння у розвитку академічної мобільності тих, хто навчається шляхом надання платних освітніх послуг (за спеціальностями бакалаврату, магістратури);
  • проведення спільних науково-дослідних робіт з актуальних і тих, що становлять взаємний інтерес проблем науки і культури, залучаючи представників КазГЮІУ і ОНЕУ до участі у науково-освітньому процесі за допомогою формування РROJECT-команд (тимчасових творчих колективів за участю представників обох сторін);
  • взаємне запрошення до участі в міжнародних проектах, грантах і програмах;
  • співпраця в галузі наукової роботи через організацію спільних наукових досліджень за спільновизначеною тематикою, у підготовці та захисту магістерських, кандидатських і докторських дисертацій, в роботі з кандидатами в якості наукових керівників, обмін вченими, розвиток прямих контактів між кафедрами, лабораторіями та іншими науковими підрозділами;
  • проведення спільних науково-теоретичних і практичних конференцій, в тому числі он-лайн конференцій, семінарів, форумів, залучаючи до участі професорсько-викладацький склад, студентів, магістрантів;
  • обмін на взаємній основі науковими публікаціями, навчально-методичними матеріалами, навчальними планами і программами.