Коледж туризму та готельного менеджменту (м.Нікосія)

http://www.cothm.ac.cy

Співробітництво в галузі наукових досліджень:
  • проведення фундаментальних, пошукових, методичних і прикладних наукових досліджень у сфері соціально-культурного сервісу і туризму. Організація спільного наукового керівництва студентськими науковими та дослідницькими проектами;
  • розробка спільних освітніх програм, проектів, використання нових технологій;
  • здійснення взаємодії в науковій сфері, в тому числі, видавничої діяльності, підготовці підручників, навчальних і методичних матеріалів, пов’язаних з соціально-культурним сервісом, туризмом і підготовкою фахівців у цих областях.
Співробітництво у галузі навчального процесу:
  • обмін студентами з можливістю навчання у ВНЗ обох сторін;
  • організація та проведення практик для студентів та стажерів, передбачених у навчальних планах;
  • обмін викладачами для читання лекцій, обміну досвідом в організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та проведення наукових досліджень у сфері готельного господарства та туризму. Організація лекцій запрошених викладачів, науково-практичних семінарів, конференцій.
  • організація мовних стажувань.