Комісія профкому з молодіжної політики

Гейна Оксана ВолодимирівнаГолова комісії з молодіжної політики, к.ф.н., доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки

Члени комісії:
  • Сергєєва Олена Степанівнак.е.н., доцент кафедри банківської справи, член профкому.
  • Літвінов Олександр Сергійович – д.е.н., проректор з наукової роботи, член профкому
  • Райлян Олег Георгійович – старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом, член профкому.
  • Мартинова Наталя Степанівна – к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, член профкому.

Перед профспілковою організацією університету постають такі завдання,що вимагають нових форм роботи і методів вирішення. У нашій організації на профспілковому обліку перебуває понад 356 співробітників віком до 35 років, більша частина яких відноситься до викладацького складу.

Ця категорія працівників є найбільш незахищеною і вимагає особливої уваги з боку профспілкового комітету.

Для забезпечення соціально-економічних, духовних прав та інтересів молодих фахівців, працюючої молоді та членів їх сімей у профкомі створена комісія з молодіжної політики.

Комісією, для з’ясування проблем, з якими стикаються молоді співробітники, було проведено соціологічне опитування шляхом анкетування. Результати анкетування показали, що найбільші проблеми, які хвилюють молодих співробітників, складаються у: відсутності житла, низьких заробітних платах, відсутності кредитів на придбання житла.

У свої плани роботи комісія включає питання:

-контроль за виконанням нормативних документів, що стосуються молоді,

-навчального навантаження молодих викладачів,

-надання фінансової допомоги для проведення конкурсів, олімпіад, конференцій молодих вчених,

– організація культурно-масових, спортивних та оздоровчих заходів для молодих співробітників.

Профспілковий комітет сподівається, що кожен небайдужий член профспілки, знаючи про ці проблеми, спрямує свої зусилля і зробить все можливе, щоб створити нормальні умови для роботи молодим співробітникам університету.

Успіху, добра і творчого натхнення кожному з вас, шановні члени комісії!