Міжнародний незалежний університет Молдови

Співробітництво в галузі наукових досліджень:
  • розробка комплексної теми, пов’язаної з проблемами транскордонного співробітництва, регіонального розвитку і т.д.;
  • обмін інформацією та планами проведення симпозіумів, конференцій і семінарів;
  • спільне написання монографій;
  • спільна організація та участь у наукових та науково-практичних конференціях і семінарах;
  • публікація наукових статей у періодичних виданнях та тематичних збірниках партнера.
Навчально-методична робота:
  • розробка та вдосконалення у відповідності з міжнародними стандартами навчальних планів і програм;
  • обмін і спільне написання наукових програм, підручників та навчальних посібників;
  • обмін студентами з метою проходження виробничої практики;
  • стажування викладачів, аспірантів, докторантів.