Молдавська економічна академія (м. Кишинів)

http://www.ase.md

Співробітництво в галузі наукових досліджень:
 • розробка та обмін навчальною літературою, навчально-методичними посібниками, підготовка спільних наукових монографій, науково-методичних видань, науково-популярних публікацій, статей і т.д.
 • рецензування наукових та методичних матеріалів;
 • проведення спільних наукових досліджень та інших робіт з актуальних напрямів діяльності Університетів, у тому числі спрямованих на наукове забезпечення вирішення найважливіших проблем в системі освіти;
 • залучення студентів, магістрантів та аспірантів до науково-дослідної роботи за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • реалізація при наявності взаємного інтересу спільних наукових та освітніх програм, проектів;
 • організація та проведення спільних науково-практичних та науково-методичних симпозіумів, конференцій та інших заходів.
Співпраця в галузі навчального процесу:
 • сприяння у поширенні інформації і методичних розробках навчальних програмах, публікаціях Університетів;
 • академічний обмін фахівцями в рамках освітніх та наукових програм з метою здійснення викладацької діяльності, читання лекцій, проведення дослідницької роботи за напрямками, що становлять взаємний інтерес;
 • створення необхідних умов для поглиблення теоретичних і практичних знань;
 • обмін досвідом організації та методики проведення занять, використовуваних освітніх технологій;
 • розробка та реалізація програм підвищення кваліфікації викладачів і співробітників;
 • забезпечення умов для функціонування освітнього комплексу безперервного навчання;
 • реалізація спільних проектів, курсів, семінарів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.