Орленко Ірина Миколаївна

Орленко Ірина Миколаївна доктор філософії в галузі філософії (PhD), старший викладач

 💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌 Освіта

  • Вища (ПНПУ імені К.Д.Ушинського. Спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна), кваліфікація – «викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь дітей дошкільного віку», 1999 рік. Спеціальність «Психологія», кваліфікація – «викладач психології, психолог», 2015 рік).
  • 2016-2020 рр. – аспірантура (ПНПУ імені К.Д.Ушинського).

📌 Науковий ступінь

Доктор філософії (2021), спеціальність 033 – Філософія (тема: «Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в сучасному українському суспільстві»).

📌 Трудова діяльність

2004-2018 Одеська обласна психолого-медико-педагогічна консультація, консультант-практичний психолог

2013-2014 факультет перепідготовки ПНПУ імені К.Д.Ушинського

2014-2015 магістратура ПНПУ імені К.Д.Ушинського

2016-2020- аспірантура ПНПУ імені К.Д.Ушинського

2018 – по теперешній час завідувачка Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «ОАНО ООР»

2019 – по теперешній час рр. – старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти КЗВО «ОАНО ООР», завідувачка Одеського обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

📌 Дисципліни, які викладаються

Клінічна психологія, Психокорекція та психодіагностика, Організаційна психологія та консультування персоналу.

📌 Підвищення кваліфікації

  1. Курс Загальна патопсихологія, 27-28.06.2020, 14 годин (0,5 кредит ЄCTS) на базі Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я та центру раннього втручання
  2. Курс Психічні розлади в дитячому віці 25-26.07.2020, 12 годин (0,4 кредит ЄCTS) на базі Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я та центру раннього втручання
  3. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ, що надають освітні послуги особам з особливими освітніми потребами за освітньо-професійною програмою «Рівні підтримки дітей з труднощами у навчанні», сертифікат № 01224/24.01-27.01.2022 (30 годин/1 кредит ЄCTS).
  4. Курс «Кризова психологія», сертифікат № 481/22, 10.06- 16.06.2022, (35 годин/1,1 кредит ЄCTS)
  5. Курс «Посттравматичне зростання. Робота з МАК», сертифікат № 197/22, 01.07-07-07. 2022 (35 годин/1,1 кредит ЄCTS)
  6. ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат про успішне завершення курсу «Цифрові інструменти google для освіти» базовий рівень № GDTfE-01-07593 від 08.08.2022 р  (в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS).
  7. ТОВ «АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ» сертифікат про успішне завершення курсу «Цифрові інструменти google для освіти» середній рівень № GDTfE-01- 06060 від 15.08.2022 р. (в обсязі 15 академічних годин (0,5 кредита ECTS)

📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

1)  «Тренінг для тренерів по роботі з комплектом діагностичних методик для ІРЦ (Leiter-3, WISC- IV, PEP-3, CASD, Conners-3», сертифікат № ТІ – 039, що відбувся 16-18 квітня 2019р.

Тренінг «Основи використання методики SAFA – Психіатричні шкали самооцінювання для дітей та підлітків», сертифікат № SAFA -0007 (4 години, 0,1 кредит ЄCTS) 25 листопада 2021р.

Тренінг «Основи використання методики AFQ», сертифікат № AFQ-0006 (3 години, 0,1 кредит ЄCTS) 25 листопада 2021р. (24 години).

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Діти з особливими освітніми потребами в умовах воєнному часу: психолого-педагогічна допомога» 17 травня 2022 року (0,3 кредита ЄCTS).

Участь у Он-лайн лекторії №11 Ради молодих вчених 26.08.2022 р.

Участь у грантовому проекті  «Посилення інклюзіі в Україні» (Чехія)             Термін проєкту 15.10.2021-28.12.2021.

Вебінар від команди Trauma Response Ukraine «Травма – чутливе викладання в ситуації гострої кризи», квітень, 2022.

Вебінар ДСНС «Надання екстреної психологічної допомоги людям з інвалідністю», квітень, 2022.

Вебінар від Стенфордського університету «Фармакотерапія кризових станів у дітей з РАС», квітень, 2022.

2) Низка відзнак та нагород:
– Почесна грамота ДНУ «Інститут модернізаціі освіти», 2019 р.

– Почесна грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністраціі, 2021 р.

3) Активна участь в науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, тренінгах, вебінарах.

📌 Сфера наукових інтересів

Психодіагностика та психокорекція, інклюзивна освіта,  спеціальна психологія, раннє втручання, соціальна психологія, вікова психологія, соціальна адаптація особистості, організаційна психологія, тренінгова робота.

📌 Наукові праці

Автор понад 35 наукових та навчально-методичних робіт.

📌 Науководослідний профіль:

Orcid https://orcid.org/0000-0002-6322-0217
GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=xkiEkmoAAAAJ&hl=uk
Scopus https://id.elsevier.com/settings/redirect?code=gzaMU7oZv74WA4tw3RTPshi8m6hhimUAv6sAJQby
Researcher N-2205-2018

Publons: https://publons.com/researcher/5051098/iryna-orlenko/