Празька вища економічна школа

http://www.vse.cz

Співробітництво в галузі наукових досліджень і викладацької діяльності передбачає:
  • розвиток та зміцнення зв’язків між факультетами, кафедрами, окремими вченими, економістами, проведення спільних досліджень у галузях, що становлять взаємний інтерес;
  • публікація наукових статей провідних вчених кожної зі сторін у періодичних виданнях партнера, а також видання спільних наукових робот і тематичних збірок;
  • обмін науковими програмами, підручниками та навчальними посібниками;
  • обмін інформацією та планами проведення симпозіумів, конференцій і семінарів;
  • співпраця в галузі вдосконалення післядипломної освіти, розробки та реалізації МВА – програм;
  • надання методичної допомоги аспірантам, докторантам з метою розширення наукової бази досліджень та підвищення їх кваліфікації.