Профбюро ФФБД

Голова профбюро     
факультету  фінансів та 
банківської справи,
к.ф.-м.н., доцент кафедри статистики та математичних  
методів в економіці                                        
Шинкаренко Володимир Миколайович

 

 

  1. Профгрупорг кафедри банківської справи – Марієнко Тетяна Михайлівна – завідувач лабораторії кафедри банківської справи;
  2. Профгрупорг кафедри іноземних мов – Карпук Олена Тарасівна – старший лаборант кафедри іноземних мов;
  3. Профгрупорг кафедри фінансів – Корсун Лілія Миколаївна – завідувач лабораторії кафедри фінансів;
  4. Профгрупорг кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку – Скороход Тетяна Олександрівна – старший лаборант кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку;
  5. Профгрупорг центру заочної та вечірньої форм навчання – Бабак Світлана Андріївна – провідний фахівець центру заочної та вечірньої форм навчання.
  6. Профгрупорг відділу міжнародних зв’язків – Шкурак Олена Миколаївна – начальник відділу міжнародних зв’язків;
  7. Профгрупорг навчально-методичної лабораторії дистанційного навчання – Козаченко Людмила Євгеніївна – провідний фахівець навчально-методичної лабораторії дистанційного навчання.

Профспілкова організація факультету фінансів та банківської справи об’єднала в своїх рядах співробітників фінансово-економічного і кредитно-економічного факультетів після злиття цих факультетів у 2019 році, а також центру заочної та вечірньої форм навчання, міжнародного відділу і налічує більше 80 чоловік. У профбюро ФФБС працюють 9 профспілкових лідерів.

Профспілкова організація факультету фінансів та банківської справи:

– забезпечує захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів; 

– проводить організаційно-масову, культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу, роботу з охорони та покращання умов праці співробітників, роботу з молоддю та ветеранами факультету;

– в умовах реформування та структурних змін у системі вищої освіти, сприяє ефективній роботі факультету, зростанню мотивації профспілкового членства, організаційному зміцненню профспілкової організації факультету.

Авторитет профспілкової організації багато в чому залежить від особистості лідера, його професіоналізма, послідовності і наполегливості.

Профспілкову організацію факультету в різні роки очолювали такі авторитетні і досвідчені профлідери як: КЕФ – к.і.н., доцент кафедри загальної економічної теорії Коломійчук Тетяна Хрісанфовна (1995-2000рр.); д.і.н., професор кафедри історії України Парієнко Галина Корніловна (2000-2009рр.), начальник відділу міжнародних зв’язків Шкурак Олена Миколаївна (2010-2019гг.); ФЕФ –  викладач кафедри математичних методів аналізу економіки Походіна Валентина Миколаївна (1995-2000рр.), викладач кафедри фізичного виховання Нетребська Олена Олександрівна (2000-2005рр.), к.фіз.-мат.н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки Чепурна Олена Євгенівна (2005-2019гг.).

Важко перерахувати ініціаторами скількох цікавих справ були ці шановні люди. У сфері їхньої діяльності були факультетські Новорічні вечори та організація новорічних подарунків для ветеранів факультету, святкування Дня 8-го Березня, екскурсії вихідного дня, відвідування театрів, проведення ювілеїв факультетів і кафедр, зустрічі з ветеранами університету. Всі заходи для співробітників проводилися творчо підготованими завдяки невтомній енергії і прекрасним організаторським здібностям голів профбюро, які заклали хорошу основу для подальшого розвитку своєї профспілкової організації, сформували згуртовану команду профспілкового активу, тим самим підняли імідж організації ФФБС.

            У 2020 році головою профспілкової організації факультету фінансів та банківської справи обраний Шинкаренко Володимир Миколайович – к.е.н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки.

           Володимир Миколайович Шинкаренко працює в ОНЕУ з 1995 року. До свого обрання головою профбюро факультету Володимир Миколайович у складі профкому університету працював в комісії з молодіжної політики, добре знає що потрібно молоді і  всім співробітникам ФФБС. Шинкаренко В.М. людина авторитетна, послідовна, постійно випромінює позитивну енергетику. Він на високому професійному рівні проводить лекції та практичні заняття, і постійно працює над підвищенням свого наукового і методичного рівня, проводить виховну та профорієнтаційну роботу на факультеті.

            У своїй діяльності Володимир Миколайович приділяє багато уваги суспільним і трудовим процесам, які відбуваються на факультеті, намагається на них активно впливати, тим самим підтверджуючи, що профспілка – реальна сила, здатна захистити і підтримати кожного.

            За останні п’ять років (2015-2019 рр.) загальна сума витрат для факультету фінансів та банківської справи склала 211,8 тис.грн. (у 2019 році – 47,0 тис.грн.), у тому числі  матеріальна допомога – 139,4 тис.грн. 

На лікування виділено 6 900 грн. 6 співробітникам, оздоровилися 32 співробітника, для яких доплата профкому склала 16 821 грн. Щорічно здійснюється підписка газет для ветеранів факультету, за останні 5 років на це витрачено понад 24 300 грн.

  Співробітники ФФБС відвідували театри, такі як Український театр, театр Музичної комедії, Оперний театр, а також дельфінарій; приймали участь в різноманітних екскурсіях до Софіївського парку, Вілково, Шабо; приймали участь у турнірах з боулінгу та гольфу. Щороку у грудні проводяться Новорічні свята для дітей співробітників та  виділяються кошти на дитячі подарунки.

 За створення сприятливих умов праці і забезпечення соціально-економічних прав працівників профспілковий актив факультету неодноразово нагороджувався Почесними грамотами профкому університету, обкому та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.