Профбюро ФМУІТ

Голова профбюро
факультету менеджменту, обліку
та інформаційних технологій,
старший викладач кафедри
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Кубік Валентина Дмитрівна

 

  1. Профгрупорг кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – Добрунік Тетяна Пилипівна – викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
  2. Профгрупорг кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Єсіна Ольга Геннадіївна – старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій;
  3. Профгрупорг кафедри менеджменту організацій – Москалюк Ганна Олександрівна – доцент кафедри менеджменту організацій;
  4. Центр професійної освіти (ЦПО);
  5. Центр підвищення кваліфікації та сучасних освітніх технологій (ЦПК та СОТ).
  • Профспілкова організація факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій об’єднує 5 кафедр чисельністю понад 60 чоловік.
  • Профбюро факультету складається з 7 осіб.

Другу каденцію очолює профспілкову організацію факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій Кубік Валентина Дмитрівна – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. Вона добре знає, завдяки багаторічній роботі в профкомі ОНЕУ ревізором, всі напрямки діяльності профспілкової організації університету: здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці; захист соціальних і трудових прав та інтересів працівників; дотримання законодавства в організації оплати праці; матеріальне забезпечення співробітників факультету; організація відпочинку та зміцнення здоров’я співробітників; здійснення організаційних заходів щодо підвищення мотивації профспілкового членства.

              Кубік Валентина Дмитрівна правильно і своєчасно, враховуючи інтереси членів колективу ФМОІТ, розподіляє кошти свого профбюро на ті необхідні заходи, які потрібні людям в першу чергу: матеріальну допомогу, лікування, придбання путівок в СТ «Економіст», проведення екскурсій, відпочинок дітей співробітників в дитячому таборі «Знамя». Зокрема, за 2015-2019 рр. матеріальна допомога співробітникам факультету надавалася: зі спеціального фонду університету 29 співробітникам на загальну суму 51 484 грн., (у 2019 році – 8 355 грн.); з профспілкового фонду 63 співробітникам на суму 19 650 грн., (у 2019 році – 3 200 грн.).

З 2018 року в університеті за рахунок коштів профспілки проводиться привітання співробітників-ювілярів. За останні два роки на факультеті вітання отримали 12 ювілярів, оздоровлення пройшли 26 чоловік.               Валентина Дмитрівна – чуйна, сумлінна і дуже турботлива людина. Вона вміє організувати актив, бути уважною до проблем та інтересів співробітників факультету.

Все це сприяє збереженню атмосфери взаємодопомоги та доброзичливості, що сформована на факультеті прекрасним досвідченим профспілковим лідером – Лілією Євгенівною Сюрко, яка до 2015 року очолювала профбюро ФМОІТ. Наступність поколінь, яка існує в профспілковій організації факультету, забезпечує авторитет профбюро і підтримку кожному співробітнику. На факультеті дбають не тільки про працюючих співробітників, але й пам’ятають про своїх ветеранів, завжди запрошують їх на екскурсії, в театри, ювілеї кафедр та факультету.

Кубік Валентина Дмитрівна, як голова профспілкової організації факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, займає активну життєву позицію, на засіданнях профкому університету підіймає питання організації навчального процесу, розподілу навчального навантаження між викладачами, дотримання трудової дисципліни.

В оглядах – конкурсах на кращу профспілкову організацію серед факультетів університету профспілкова організація ФМОІТ стабільно займає призові місця.

За сумлінну працю з забезпечення соціально – економічних прав працівників факультету профспілковий актив і голова профбюро Кубік В.Д. нагороджувалися Почесними грамотами профспілкового комітету університету, обкому та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.