Пундєв Володимир Васильович

Пундєв Володимир Васильович к. психологічних н. (PhD), старший викладач

 💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌 Освіта:

–  Одеський державний політехнічний університет (1995), спеціальність  «Радіоінженер»,  кваліфікація – радіоінженер-конструктор;

– аспірантура Державного закладу «Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова» (2004).

📌 Науковий ступінь:

– кандидат психологічних наук (2013), спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (тема: «Психологічні особливості інтенсифікації розвитку білінгвізму дорослих»).

 📌 Вчене звання:

📌 Трудова діяльність:

2000 – 2003 рр. – методист кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ імені І.І.Мечникова;

2003 – 2013 рр. – викладач кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ ім.І.І.Мечникова;

2013 – 2022 рр. – доцент кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ ім.І.І.Мечникова;

з 2022 р. ‒ по теперішній час ‒  старший викладач кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету.

📌 Дисципліни, які викладаються:

Вступ дo фaxy

Економічна психологія

Диференційна психологія

Психологія кар’єри

Психологія сімейних відносин

📌 Підвищення кваліфікації:

  1. ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; 25.03. – 25.04.2015 р.; Тема: «Психологічні особливості геронтогенезу праці» (120 год. / 4 кредити ECTS); Довідка про стажування від 26.04.2015 р..
  2. ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; 28.04. – 28.06.2021 р.; Тема: «Теоретико-методичні основи психології» (180 год. / 6 кредитів ECTS); Довідка про стажування від 02.07.2021р..

📌 Сфера наукових інтересів:

Психологічні особливості розвитку двомовності та полілінгвізму людини. Прикладна та теоретична психологія праці за напрямами «Економічна психологія», «Психологія кар’єри», «Інженерна психологія». Соціальна психологія та психологія сімейних відносин, сімейне консультування.

📌 Наукові праці:

Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць. Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням

📌 Науково-дослідний профіль:

Orcid ID 

GoogleScholar

Web of Science

Publons

eONEUIK.