Софійський університет національного і світового господарства

 http://www.unwe.bg

Cпівробітництво в галузі наукових досліджень:

  •  Розвиток і зміцнення зв’язків між факультетами, кафедрами, окремими науковцями та економістами, проведення спільних досліджень в галузях становлять взаємний інтерес.
  •  Публікація наукових статей провідних вчених кожної зі сторін у періодичних виданнях партнера.
  •  Видання спільних наукових праць і тематичних збірок.
  •  Обмін науковими програмами, підручниками та навчальними посібниками з підготовки фахівців.
  • Обмін інформацією та планами проведення симпозіумів, конференцій і семінарів з актуальних питань науки та вищої освіти.