Варненський економічний університет (м.Варна)

http://www.ue-varna.bg/ru/

Співробітництво в галузі наукових досліджень:
  • розвиток і зміцнення зв’язків між факультетами, кафедрами, окремими науковцями та економістами, проведення спільних досліджень у галузях, що становлять взаємний інтерес;
  • публікація наукових статей провідних вчених кожної зі сторін у періодичних виданнях партнера;
  • видання спільних наукових праць і тематичних збірників;
  • обмін науковими програмами, підручниками та навчальними посібниками з підготовки фахівців;
  • обмін інформацією та планами проведення симпозіумів, конференцій і семінарів з актуальних питань науки та вищої освіти;
  • співробітництво у галузі навчального процессу;
Cпівробітництво в галузі навчального процесу:
  • обмін викладачами для вивчення досвіду, участі у конференціях, читання лекцій, проходження наукового стажування, а також для узгодження плану співробітництва;
  • обмін студентами для участі у конференціях, проходження практики з метою розширення їх знань і навичок;
  • обмін аспірантами, докторами з метою розширення та наукової бази досліджень та підвищення їх кваліфікації.