Вдовіченко Оксана Володимирівна

Вдовіченко Оксана Володимирівна д.психол.н. (MD), професор

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌 Освіта:

Вища:

1992 – 1996 – Одеське педагогічне училище – за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація – «Вчитель початкових класів», 02.07.1996 р. ІЕ №001875

1996 – 1999 рр. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського – за спеціальністю «Початкове навчання, психологія», кваліфікація «Вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти», 06.07.1999 р. СК №11911891

1999 – 2002 рр. – аспірант Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

📌 Науковий ступінь:

Доктор психологічних наук (2019 р) спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, (тема: «Психологічні основи ризику особистості в онтогенезі»)

Кандидат психологічних наук (2003 р.) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (тема: «Проявление и коррекция риска у студентов, которые обучаются по разным образовательно-профессиональным программам»)

📌 Вчене звання:

2008 р. – доцент кафедри теорії та методики практичної психології

2022 р. – професор кафедри теорії та методики практичної психології

📌 Трудова діяльність:

2002 ‒ 2004 рр. ‒  старший викладач кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського державного педагогічного університет імені К. Д. Ушинського

2004 ‒  2006 рр. ‒  викладач-стажист кафедри теорії та методики практичної психології Південноукраїнського державного педагогічного університет імені К. Д. Ушинського

2006 ‒  2021 рр. ‒  доцент кафедри теорії та методики практичної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

2021 ‒ по теперішній час ‒  професор кафедри теорії та методики практичної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

📌 Дисципліни, які викладаються:

  • Порівняльна психологія

– Соціальна психологія

– Психологія сексуальності

– Психологія екстремальних ситуацій

– Психотерапія

📌 Підвищення кваліфікації:

  1. ДЗ «ПНПУ імені К. Д. Ушинського» кафедра загальної та диференційної психології, Довідка № 3011/07 від 27.11.2016, Програма стажування «Психологія» (в обсязі 108 год. / 3 кредит. ECTS).
  2. Навчальна програма навчання в онлайн-школі «Офіс 365: тестування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти» (18.05.-25.05. 2020). Сертифікат №0136/2020від 25.05.2020 р., виданий ПНПУ імені К. Д. Ушинського (в обсязі 30 год. / 1 кредит. ECTS).
  3. Українська спілка психотерапевтів, сертифікат № 19131/17 від 24.01.2020 р. про проходження навчання «Спеціалізація з психосоматики для психологів і психотерапевтів 2019-2020 рр.» (в обсязі 100 год. / 3 кредит. ECTS).

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Свідоцтво № СПК 27.1-05/0381/2020 (23.10.2020 – 14.11.2020), тема: «Сучасні психологічні практики в освіті» (в обсязі 90 год. / 3 кредит. ECTS).

  1. Навчальна програма навчання в онлайн-школі «Використання хмарно орієнтованого навчального середовища офіс 365 І-етап» (22.04.-29.04. 2021). Сертифікат № 32/1 – СП-0010/2021 від 29.04.2021 р., виданийПНПУ іменіК. Д. Ушинського і Південноукраїнським центром професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери (в обсязі 10 год. / 0,3 кредит. ECTS).
  2. Навчальна програма навчання в онлайн-школі «Цифрові профілі вченого (ORCID, Publons, Google Scholar)» (02.06.-10.06. 2021). Сертифікат № 32/1 – СП-0083/2021 від 10.06.2021 р., виданийПНПУ іменіК. Д. Ушинського і Південноукраїнським центром професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери (в обсязі 10 год. / 0,3 кредит. ECTS).
  3. Навчальна програма навчання в онлайн-школі «Інструменти наукометричних баз даних» (14.06.-22.06. 2021). Сертифікат № 32/1 – 0115/2021 від 22.06.2021 р., виданий ПНПУ імені К. Д. Ушинського і Південноукраїнським центром професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери (в обсязі 10 год. / 0,3 кредит. ECTS).
  4. Навчальна програма навчання в онлайн-школі «Сучасна онлайн-комунікація (культура віртуального спілкування)» (17.06.-29.06. 2021). Сертифікат № 32/1 – СП-0087/2021 від 29.06.2021 р., виданий ПНПУ імені К. Д. Ушинського і Південноукраїнським центром професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери (в обсязі 10 год. / 1 кредит. ECTS).
  5. Міжнародне науково-педагогічне стажування «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін» м. Катовіце, Республіка Польща (10.05.-29.09. 2021). Сертифікат № 13/09/2021 від 29.09.2021 р., виданий Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Poland) (в обсязі 180 год. / 6 кредит. ECTS).
  6. International advanced training (webinar) on the topic «Innovative forms of distance learning using zoom and moodle platforms» (06.12.-13.12. 2021). Certificate ESN № 9038/2021 13.12.2021, issued Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. (Lublin, Republic of Poland) (45 hours / 1,5 ECTS credits).

 📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

Тренінговий курсу професора В.Є. Ланового «Динамічний судьбоаналіз». Участь у навчально-практичному семінарі «Рішення екзистенційних проблем і питань, пов’язаних зі ставленням до смерті, в психотерапії і практиці психологічного консультування методом символдрами Е9».

📌 Сфера наукових інтересів

Психологія, ризик, психологія ризику, кризові вікові періоди, екстремальна та кризова психологія, стрес, стресові перевантаження

📌 Наукові праці

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних робіт.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3LQuvV0AAAAJ&hl=uk

📌 Науково-дослідний профіль:

Orcid: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-0430-2295

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=j8LrJyMAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Vdovichenko