Відділ охорони праці

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Начальник відділу охорони праці Дейнека Світлана Василівна
Контактний номер телефону  

(048)- 723-80-72                                               327

e-mail ohoronapraci@oneu.edu.ua
Співробітники:  
Інженер з пожежної безпеки І категорії  

Паєвський Валерій Петрович

Місцезнаходження вул. Преображенська, 8 (1 корпус)
Години роботи понеділок – п’ятниця: 08.30-17.00
Обідня перерва 12.30-13.00

Основні напрямки діяльності:

– контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди, розділу «Охорона праці» Колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах Університету;

– інформування та надання роз’яснень працівникам Університету з охорони праці;

– проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;

– організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

– проведення спільно з керівниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки Університету перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

– підготовка проєктів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і внесення їх на розгляд ректору Університету;

– складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

Співробітники відділу приймають участь у:

– роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

– складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;

– організації навчання з питань охорони праці;

– проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

– роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці та інш.