Місяць: Березень 2020

📌7-28 лютого 2020 року в ОНЕУ відбулася ІІІ міжнародна науково-методична конференція професорсько-викладацького складу «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

На конференції були обговорені питання у таких напрямках:

  • проблеми організації навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів;
  • інноваційні методи та інформаційні технології у викладацькій діяльності;
  • якісне навчально-методичне забезпечення освіти як основа індивідуальної освітньої траєкторії  навчання студентів.

На пленарному засіданні зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернувся ректор ОНЕУ, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, голова науково-методичної ради університету М. І. Звєряков. 

Своє бачення та плани дій щодо забезпечення якості підготовки фахівців в умовах модернізації змісту вищої економічної освіти представили 66 доповідачів, серед них – проректор з науково-педагогічної роботи, професор Т. Б. Кублікова.

У роботі конференції взяли участь більше 260 учасників з трьох країн світу: Молдови, Польщі та України. 

За результатами роботи конференції надано рекомендації щодо подальшого покращення якості освітнього процесу в ОНЕУ у напрямку підготовки компетентнісно-орієнтованих та конкурентоспроможних фахівців.