Місяць: Грудень 2020

📌Політична криза в Україні: фактори впливу та наслідки

Time to pump з Курганською Елеонорою:

Запрошений спікер: Юрій Лавренюк – політик, кандидат наук з державного управління, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична академія”, заступник міністра 2016-2019 р.р, голова Всеукраїнської Спец.Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю 2006-2014рр, президент бійцівського об’єднання «Lavr team» .

Формат: “питання-відповідь”

17.12.2020.  о  17:00

Тема: «Політична криза в Україні: фактори впливу та наслідки»

https://us02web.zoom.us/j/82533193920?pwd=K0NIbkFzN0ZkR0VXOTdWUnB5M1ozdz09

📌ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ»

2 грудня 2020 року на кафедрі ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ в Одеському національному економічному університеті в режимі відео конференції відбулася ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ». Конференція була присвячена  100-річчю від дня народження засновника Одеської економічної школи професора А.К. Покритана.

В конференції брали участь як науковці з Одеси, так і з інших міст. Зі вступним словом про теоретичну спадщину А.К. Покритана та її актуальність у сучасних умовах виступив учень Анатолія Карповича член-кореспондент НАН України д.е.н., професор Звєряков М. І.

Учасники конференції, аналізуючи сучасні економічні процеси, доводили, що методологічні напрацювання Одеської економічної школи та особисто А.К. Покритана залишаються актуальними та допомагають формувати більш глибоке розуміння сучасних викликів для економічної науки та практики.

 

Збірник тез доповідей конференції буде розміщений 20.12.2020 у репозитарії ОНЕУ