Категорія: Без рубрики

📌І міжнародна науково-практична конференція на тему «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах» за участю науковців та науково-експертної спільноти

28 травня 2021 року на базі Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України спільно з Одеським національним економічним університетом та Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» відбулася І міжнародна науково-практична конференція на тему «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах» за участю науковців та науково-експертної спільноти України, Республіки Білорусь, Республіки Болгарії, Республіки Вірменії, Республіки Молдови та Республіки Казахстан у дистанційному режимі.


Відкрив конференцію та виступив з привітальним словом директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Чердинцев. У своєму виступі Юрій Чердинцев зазначив, що з моменту виникнення судової експертизи та на всіх етапах її розвитку в ній вбачали важливий інструмент правосуддя, необхідний для правильного вирішення справи як на етапі розслідування, так і під час розгляду в суді, а експерта вважали науковим свідком. Значимість висновків експертів товарознавців і економістів у процесі розгляду справ у суді важко переоцінити, так як їх висновки виділяються серед інших джерел доказів тим, що з ними важко не погодитися, бо кожен висновок базується на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження. Проте, в практичній роботі судові експерти інколи стикаються з низкою проблемних питань, які потребують наукового осмислення та пошуку шляхів їх розв’язання. І саме такі заходи, як наукові конференції, круглі столи тощо, сприяють налагодженню наукових та професійних контактів, сприяють подоланню протиріч та прогалин в судово-експертній сфері.
До організаторів та учасників конференції з привітальними словами звернулися ректор Одеського національного економічного університету Ковальов А.І., проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Ваховський Л.Ц., заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченко А.В., директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Ткаченко Н.М., директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Олійник О.М., голова ради молодих учених при Міністерстві освіта та науки України Ващук О. П., директор Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова Катарага О.С., заступник директора з наукової роботи Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія Восканян П.С., директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Клюєв О.М., заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Лукова О.С., директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренко В.Л., директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Коваленко О.В. та заступник директора Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Стадник А.Л.


На адресу організаційного комітету конференції надійшли тези доповідей від 85 наукових, науково-педагогічних працівників і професійних судових експертів з України, Республіки Білорусь, Республіки Болгарії, Республіки Вірменії, Республіки Молдови та Республіки Казахстан. В роботі конференції он-лайн прийняло участь 53 співробітника зазначених наукових, науково-педагогічних та судово-експертних установ.
Учасники конференції відзначили високий науковий та фаховий рівень організації та проведення роботи конференції, активну участь в процесі наукової дискусії заявлених учасників конференції та надзвичайну актуальність тематики конференції і винесених на обговорення проблем. Беручи до уваги ідеї та пропозиції, що висловлювалися учасниками конференції в доповідях, виступах та під час дискусії, були сформовані певні практичні пропозиції, що увійшли до Резолюції, яка була зачитана учасникам конференції на її закритті.


Колектив Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України щиро вдячний всім учасникам конференції за активну участь!

Программа конференції

📌«Міжнародна парламентська стипендія»

З 1 березня по 31 липня 2022 року молоді українці знову матимуть можливість пройти п’ятимісячне стажування у Німецькому Бундестазі в рамках програми «Міжнародна парламентська стипендія» (Internationales Parlaments-Stipendium). Досвід минулих років продемонстрував, що плідна співпраця з державними установами, університетами та неурядовими організаціями в Україні дає можливість знайти велику кількість кваліфікованих претендентів на участь у такій серйозцій програмі. Будемо вдячні Вам за сприяння Посольству Федеративної Республіки Німеччини в Україні  у пошуках здібних кандидатів та за поширення інформації про «Міжнародну парламентську стипендію» серед зацікавлених студентів університету.

Інформаційна довідка: «Міжнародна парламентська стипендія» передбачає стажування в офісах депутатів Німецького Бундестагу у ролі помічників та одночасне навчання в одному з трьох провідних університетів Берліна (Берлінському Вільному університеті, Берлінському університеті ім. Гумбольдта або Берлінському технічному університеті). Програма розрахована на претендентів віком до 30 років, котрі цікавляться політикою і прагнуть брати активну участь у суспільно-політичному житті своєї країни. Передумовами участі у програмі є наявність громадянства України, диплому про вищу освіту, а також дуже добре володіння німецькою мовою. Стажування триватиме з 1 березня по 31 липня 2022 року. Стипендіатам надається щомісячна стипендія у сумі 500 евро, забезпечується безкоштовне проживання та медичне страхування, а також відшкодовуються транспортні витрати на подорож до та з Берліна. Детальнішу інформацію, а також необхідні формуляри можна знайти на інтернет-сторінці Німецького Бундестагу www.bundestag.de/ips або на сайті Посольства Німеччини в Україні. Кінцевий термін подання заявок на участь у програмі – 31 липня 2021 року.

Якщо у Вас виникнуть питання щодо «Міжнародної парламентської стипендії», звертайтесь, будь-ласка до відділу політики Посольства ФРН в Україні за телефоном: +380442811249.

 

                                                                      Відділ міжнародних зв’язків ОНЕУ

📌26 травня відбувся круглий стіл кафедри фізичного виховання та БЖД з кафедрою психології, політології та історії ОДАБА за темою “Моральні та етичні імперативи у структурі особистості спортсмена”. У засіданні прийняли участь 41 учасник.