Місяць: Вересень 2018

📌20 вересня 2018 року в ОНЕУ відбулася зустріч з І. Міклошем – Головою Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні, головним економічним радником Прем’єр-міністра України В. Гройсмана😊

20 вересня 2018 року в Одеському національному економічному університеті відбулася зустріч з І. Міклошем – Головою Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні, головним економічним радником Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, який виступив перед колективом ОНЕУ з лекцією за темою «Чому Україна знаходиться нижче свого потенціалу, і що робити аби це виправити»?

На лекції були присутні 75 осіб, серед яких викладачі, аспіранти, співробітники різних підрозділів та студенти ОНЕУ.

Головними питаннями, які обговорювалися на лекції були такі:

 1. Які реформи необхідні Україні та за який період можливо їх реально провести?
 2. Порівняння стартових позицій України та Словаччини до початку реформ та передумов їх проведення.
 3. Який потенціал має Україна для реалізації необхідних реформ?
 4. Яких результатів у реформуванні економіки вдалося досягти та які перешкоди гальмують соціально-економічний розвиток України?
 5. Які економічні та соціальні питання залишаються невирішеними на даний час?

Після лекції відбулася жвава дискусія з питань подальшого реформування економіки України та визначення шляхів вирішення існуючих соціально-економічних проблем.

Проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим магістерським рівнем

18 вересня 2018 року на обліково-економічному факультеті  з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим магістерським рівнем розпочали роботу експертні комісії:

Освітньо-професійна програма «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності»

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2018 р. № 1434-л).

Склад експертної  комісії:

 1. Пилипенко Андрій Анатолійович – завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор (голова комісії);
 2. Бачинський Василь Іванович – завідувач кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, професор (член комісії).

 

Освітньо-професійна програма «Міжнародний облік, аналіз і оподаткування»

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2018 р. № 1433-л).

Склад експертної комісії:

 1. Бочуля Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор (голова комісії);
 2. Пилипенко Любомир Миколайович – професор кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор (член комісії).

 

Освітньо-професійна програма «Аналіз бізнес-процесів у підприємництві»

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2018 р. № 1435-л).

Склад комісії:

 1. Лазаришина Інна Дмитрівна – завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор (голова комісії);
 2. Чижевська Людмила Віталіївна – професор кафри обліку  і аудиту Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор (член комісії).

📌З 11 по 13 вересня в університеті здійснювалась акредитаційна експертиза ОПП «Економіка та організація туристичної діяльності» зі спеціальності 242 «Туризм» за магістерським рівнем✒

З 11 по 13 вересня поточного року в університеті здійснювалась акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми (ОПП) «Економіка та організація туристичної діяльності» зі спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Головою експертної комісії було призначено доктора економічних наук, професора, зав. кафедри менеджменту і туризму Харківського державного університету харчування та торгівлі Яцуна Л.М., експертом – доктора економічних наук, доцента, зав. кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій Басюк Д.І.

Експертна комісія перевірила достовірність інформації, поданої нашим університетом до МОН України, фактичний стан кадрового, наукового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення навчального закладу і дійшла висновку про можливість акредитації зазначеної магістерської програми в нашому університеті.

На фото експертна комісія та зав. кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу проф. Герасименко В.Г. проводять контрольний замір знань студентів І курсу магістерського рівня з дисциплін циклу професійної підготовки.