Місяць: Грудень 2021

📌Запрошуємо 3-4 лютого 2022 року взяти участь у V Міжнародній науково-методичній конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку»

3-4 лютого 2022 року в Одеському національному економічному університеті планується проведення V Міжнародної науково-методичної конференції

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»,

у змішаному форматі

(online за допомогою платформи Zoom /

offline за адресою: вул. Преображенська, 8, м. Одеса, Україна)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1.   Ефективний менеджмент освітньої діяльності та інтелектуалізація праці науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти.

Секція 2.   Студентоцентрований підхід у навчанні: сучасні методики викладання, засоби та методи досягнення програмних результатів навчання.

Секція 3.   Інноваційні моделі розвитку науково-педагогічної компетентності викладачів у системі вищої освіти.

Секція 4.  Діджиталізація систем та технологій навчання у закладах вищої освіти в сучасних умовах.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Умови участі містяться в Інформаційному листі