Автор: Praktikant

📌23 травня 2018 року в Одеському національному економічному університеті проведено круглий стіл за темою «Національна економіка: від нестійкого розвитку до соціальної держави»

23 травня 2018 року в Одеському національному економічному університеті проведено круглий стіл за темою «Національна економіка: від нестійкого розвитку до соціальної держави» за участю Директора Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академіка НАН України, доктора економічних наук, професора Гейця В.М., ректора ОНЕУ, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук, професора Звєрякова М.І., проректора з наукової роботи, доктора економічних наук, професора Ковальова А.І., керівників наукових підрозділів, науковців університету. Загальна кількість учасників склала 42 науковця, в т.ч. 2 науковця із Житомирського державного технологічного університету.

На круглому столі зі вступною доповіддю виступив ректор ОНЕУ, доктор економічних наук, професор Звєряков М.І. У доповіді було розглянуто актуальні питання розвитку національної економіки в складних сучасних політичних і економічних умовах, визначено головні ендогенні та екзогенні фактори та драйвери економічного зростання.

Доповідь Директора Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академіка НАН України, доктора економічних наук, професора Гейця В.М. була присвячена актуальним питанням трансформації інституційного простору України та адаптації до ринкового середовища, підготовки суспільства до трансформаційних змін в усіх сферах життєдіяльності, запровадження соціальних ліфтів для громадянського суспільства. Також увага була акцентована на важливій соціальній ролі держави у цих трансформаційних процесах та питаннях формування активного громадянського суспільства.

У дискусіях за темою круглого столу брали участь науковці університету.

📌Програма круглого стола «Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції»

Одеський національний економічний університет

Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринку

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті європейської інтеграції»

21 травня  2018 року

ауд. 214,  6 корпус (вул. Пушкінська 26)

Програма:

10.00   Вступне слово.

Ректор ОНЕУ д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України Звєряков М.І.

Проректор ОНЕУ з наукової роботи д.е.н., проф. Ковальов А.І.

10.30–10.45 Ровинський Ю.О., Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«Основні тенденції функціонування фондового ринку України і напрями його реформування в контексті європейської інтеграції »

10.45 – 11.00 Троцько Б.С.. Центр біржових технологій

«Сучасні технології торгівлі на фінансових ринках» (орієнтовний напрямок доповіді)

11.00 – 11.15 Вальчук О.Ф. Заступник керуючого, начальник відділу роздрібного бізнесу  (ПАТ  «Марфін Банк»).

«Перспективи розвитку роздрібних банківських продуктів»

11.15 – 11.30 Андрєєва Я. С. к.е.н., керівник проектів з навчання персоналу    (ПАТ «Альфа Банк»).

« Особливості фінансової діяльності банківських  установ України» (орієнтовний напрямок доповіді)

11.30 – 11.45 Федченко С.О. директор брокерської страхової компанії «Insurance Lion».

«Сучасні тенденції розвитку страхових послуг України»/ або «Інфраструктура підтримки стійкості страхового ринку України»

11.45 – 12.15 Кава-брейк
 

 

12.15 – 12.30   

 

 

Баранова В.Г.  д.е.н., проф, зав. кафедрою ФМФР

«Кризові явища в страхової системі України»

12.30 – 12.45 Арутюнян С.С. к.е.н. доцент каф. ФМФР

«Пріоритети реформування фінансового ринку в умовах сучасної макроекономічної ситуації України і євроінтеграційного вектора розвитку»

12.45 – 13.00 Астахова Н.І. к.е.н., ст. викладач каф. ФМФР

«Сучасні тенденції розвитку добровільного страхування в Україні»

13.15 – 13.30 Сташкевич  Н.М. ст. викладач каф. ФМФР, «Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: проблеми та перспективи розвитку»
13.45 – 14.00 Бондаренко П.В. ст. викладач каф. ФМФР

«Соціальна відповідальність страхового бізнесу як інструмент міжнародної конкурентоспроможності»

14.00 – 14.15 Заключне слово. Прийняття резолюції.

📌Можливість стажування на підприємствах Німеччини

Повідомляємо, що до 15 червня ц.р. наші студенти мають можливість подати заявку на участь у програмі стажувань на підприємствах Німеччини.

Project Coordinator:

Internship Programme of German Business for Ukraine
European Office
The Ukrainian Chamber of Commerce and Industry
Zhytomyrska St.33
Kyiv 01601, Ukraine

Phone: +38 044 584 28 29

http://ucci.org.ua
http://stipendienprogramm-ukraine.de/en/
http://alumni-ua.org
https://www.facebook.com/groups/UAinternship/