📌І міжнародна науково-практична конференція на тему «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах» за участю науковців та науково-експертної спільноти

28 травня 2021 року на базі Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України спільно з Одеським національним економічним університетом та Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» відбулася І міжнародна науково-практична конференція на тему «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах» за участю науковців та науково-експертної спільноти України, Республіки Білорусь, Республіки Болгарії, Республіки Вірменії, Республіки Молдови та Республіки Казахстан у дистанційному режимі.


Відкрив конференцію та виступив з привітальним словом директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Чердинцев. У своєму виступі Юрій Чердинцев зазначив, що з моменту виникнення судової експертизи та на всіх етапах її розвитку в ній вбачали важливий інструмент правосуддя, необхідний для правильного вирішення справи як на етапі розслідування, так і під час розгляду в суді, а експерта вважали науковим свідком. Значимість висновків експертів товарознавців і економістів у процесі розгляду справ у суді важко переоцінити, так як їх висновки виділяються серед інших джерел доказів тим, що з ними важко не погодитися, бо кожен висновок базується на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження. Проте, в практичній роботі судові експерти інколи стикаються з низкою проблемних питань, які потребують наукового осмислення та пошуку шляхів їх розв’язання. І саме такі заходи, як наукові конференції, круглі столи тощо, сприяють налагодженню наукових та професійних контактів, сприяють подоланню протиріч та прогалин в судово-експертній сфері.
До організаторів та учасників конференції з привітальними словами звернулися ректор Одеського національного економічного університету Ковальов А.І., проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Ваховський Л.Ц., заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченко А.В., директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Ткаченко Н.М., директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України Олійник О.М., голова ради молодих учених при Міністерстві освіта та науки України Ващук О. П., директор Національного центру судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова Катарага О.С., заступник директора з наукової роботи Національного бюро експертиз Національної академії наук Республіки Вірменія Восканян П.С., директор Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Клюєв О.М., заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Лукова О.С., директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Федоренко В.Л., директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Коваленко О.В. та заступник директора Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Стадник А.Л.


На адресу організаційного комітету конференції надійшли тези доповідей від 85 наукових, науково-педагогічних працівників і професійних судових експертів з України, Республіки Білорусь, Республіки Болгарії, Республіки Вірменії, Республіки Молдови та Республіки Казахстан. В роботі конференції он-лайн прийняло участь 53 співробітника зазначених наукових, науково-педагогічних та судово-експертних установ.
Учасники конференції відзначили високий науковий та фаховий рівень організації та проведення роботи конференції, активну участь в процесі наукової дискусії заявлених учасників конференції та надзвичайну актуальність тематики конференції і винесених на обговорення проблем. Беручи до уваги ідеї та пропозиції, що висловлювалися учасниками конференції в доповідях, виступах та під час дискусії, були сформовані певні практичні пропозиції, що увійшли до Резолюції, яка була зачитана учасникам конференції на її закритті.


Колектив Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України щиро вдячний всім учасникам конференції за активну участь!

Программа конференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *