📌Програма VІІ міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»📑

П Р О Г Р А М А

VІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

ДОПОВІДІ

pdf-файл

Гонтарєва Ірина  Вячеславівна

 

д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету ім Семена Кузнеця Особливості розвитку підприємництва в умовах цифрової економіки
 

Літвінов

Олександр Сергійович

 

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

 

Економічне моделювання відтворення інтелектуального капіталу підприємства

Траченко Людмила Анатоліївна д.е.н., доцент кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету

 

Методологічні аспекти  формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 

Грінченко Раїса Володимирівна

 

 

к.е.н., доцент, докторант  кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

 

Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
VІІ МІЖНАРОДНОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

 

Голова:

 

 

 

Заступники голови:

 

 

 

 

 

 

Секретар оргкомітету:

 

Звєряков Михайло Іванович, член-кореспондент НАН України, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ОНЕУ

 

– Ковальов Анатолій Іванович, доктор екон. наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ

– Янковий Олександр Григорович, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

 

Семенова Валентина Григорівна – доктор екон. наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

Члени оргкомітету:

 1. Батанова Т.В. – начальник НРВ ОНЕУ;
 2. Бабій О.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 3. Горлова О.П. – старший викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 4. Єгупов Ю.А. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 5. Карпов В.А. – канд. екон. наук, доцент, начальник НДЧ ОНЕУ;
 6. Корольова Т.С. – канд. екон. наук, старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 7. Котова І.М. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 8. Кошельок Г.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 9. Літвінов О.С. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 10. Літвінова В.О. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 11. Павлова Т.В. – старший науковий співробітник НДЧ ОНЕУ;
 12. Пудичева Г.О. – канд. екон. наук, викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 13. Танасюк І.М. – канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;
 14. Тащеєв Ю.В. – викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності;

Представники організацій-засновників конференції:

Харічков С.К. – доктор екон. наук, професор, зав. кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету

Гжибовська-Бжежіньська М. – доктор екон. наук, професор кафедри аналізу ринку та маркетингу Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині

Ліднер Г. – доктор економіки, професор університету прикладних наук (м. Міттвайда, Німеччина)

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 14 вересня 2018 року

9.00-10.00  

Реєстрація учасників (за адресою: готель «Вікторія»  м. Одеса, вул. Генуезька, 24 А)

 

10.00-11.00  

Пленарне засідання

 

11.00-13.00 Секційні засідання
13.00-14.00  

Перерва на обід

 

14.00-18.00 Продовження секційних засідань

                                   

 

15 вересня 2018 року

 

 

11.00-12.00

 

 

Підсумкове пленарне засідання

 

12.00-14.00 Екскурсія містом

 

14.30 Від’їзд учасників конференції

 

ЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Виступ з доповіддю – до 20 хвилин, повідомлення – до 10 хвилин

14-15 вересня 2018 року

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

Секція 1. Проблеми підвищення якості продукції та

конкурентоспроможності підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Кошельок Г.В.

Секретар: ст. викл. Горлова О.П.

 1. Гонтарева І.В. Хосин Канрі як метод підвищення якості продукції та послуг на підприємстві
 2. Князєва Т.В. Розвиток сегменту екологічно орієнтованих споживачів в Україні
 3. Бабець І.Г., Руда О.І., Логін Х.В. Конкурентоспроможність та економічна безпека підприємства: сутність і взаємозв’язок понять
 4. Кошельок Г.В., Жамбей Т.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
 5. Кунділовська Т.А., Неруца Л.В. Сертифікація органічної сільськогосподарської продукції як чинник конкурентоспроможності виробників
 6. Сисоліна Н.П., Шагіна А.В. Чинники підвищення якості продукції та конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
 7. Соломаха І.В. Збереження якості зрізаних троянд за рахунок ефективної логістики
 8. Траченко Л.А. Методологічні аспекти формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу
 9. Степанова Д.С., Степанова І.В. Реструктуризація як ефективний спосіб оздоровлення підприємства
 10. Трушкіна Н.В. Клієнтоорієнтованість як стратегічна конкурентна перевага підприємства
 11. Ярмоленко Ю.О. Якість аграрної продукції у контексті сталого розвитку
 12. Бабій О.М., Тимченко К.С. Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу виноробного підприємства
 13. Демченко К.В. Екологічна модернізація виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності виробників цементу

Секція 2. Інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Бабій О.М.

Секретар: к.е.н., викладач Капталан С.М.

 1. Баранник Л.Б. Податки та їх роль в активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства
 2. Карпенко Л.М. Інструментальна база стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства
 3. Квасницька Р.С. Фактори впливу на інвестиційний потенціал підприємства
 4. Рєпіна І.М. Аналіз інноваційної активності підприємств України
 5. Борейко В.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку промислового комплексу України
 6. Семенова В.Г. Підприємства платформи Іndustry 4.0 як перспективний напрямок інноваційного розвитку
 7. Довбня С.Б., Думбрава ТЛ. Комплексний підхід до визначення інвестиційної привабливості підприємства
 8. Жадько К.С., Носова Т.І. Інноваційні підходи формування звітності підприємницької діяльності: проблеми і переваги
 9. Швиданенко Г.О., Теплюк М.А., Будяєв М.О. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання
 10. Швиданенко Г.О., Кирилюк О.В. Асиметрія розвитку підприємства в контексті інноваційних технологічних змін
 11. Чуркіна І.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств
 12. Бабій О.М., Колодинський С.Б. Системна трансформація інноваційного підприємництва в Україні
 13. Воронжак П.В., Карпенко Л.М. Організаційні засади інвестиційного контролінгу у міжнародному бізнесі: перспективи розвитку
 14. Бойченко К.С. Підвищення ефективності управління інноваційним розвитком підприємства
 15. Гура О.Л., Гнатенко Д.О. Вплив інноваційного інвестування на розвиток економіки України
 16. Долгова Л.І. Інноваційні методи мотивації персоналу
 17. Коваленко С.И. Трансграничные кластеры как фактор инновационного развития предприятий морской отрясли
 18. Михайленко Н.О. Особливості оцінки інноваційно-інвестиційних проектів
 19. Отливанська Г.А. Економічна цінність інвестиційної діяльності підприємства
 20. Суліма Н.М. Інноваційна діяльність аграрних підприємств як чинник забезпечення конкурентоспроможності
 21. Павлова Т.В., Котова І.М. Забезпечення інвестиційної привабливості підприємств на основі їх реструктуризації
 22. Конакова К.М. Пріоритети державного регулювання інвестиційної привабливості України

 

Секція 3. Стратегія розвитку підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Танасюк І.М.

Секретар: викладач Орленко О.М.

 1. Школьний О.О. Формування стратегії управління інтелектуальною власністю в контексті сприяння розвитку інноваційно-інтелектуальних технологій
 2. Ушачев И.Г. Приоритетные направления устойчивого социально-экономического развития АПК России
 3. Коваленко О.В., Тюхтій М.П., Шилкіна Г.С. Виробничий потенціал підприємства: структурні елементи та фактори впливу
 4. Довбня С.Б., Дрофа Є.А. Людський капітал як ключова складова системи збалансованих показників
 5. Карпенко Л.М., Пляцек І.Р. Особливості застосування стратегічного конкурентного та маркетингового аналізу
 6. Слободянюк О.В., Ротарь О.М. Стратегія розвитку НАСК «Оранта» в сучасних умовах
 7. Кизенко О.О. Бізнес екосистема платформ як стратегічний вибір компанії
 8. Головко О.Г., Ткаченко А.В., Жеваго Д.М. Стратегія управління прибутковістю підприємства
 9. Кичук О.С. Тренинги как современные направления развития трудового потенциала работников предприятия
 10. Літвінов О.С. Складові інтелектуального капіталу підприємства
 11. Передало Х.С., Процик І.С. Підходи до формування етичної поведінки у бізнесі
 12. Сабадирьова А.Л. Портфель стратегій капіталізації потенціалу підприємства
 13. Smachylo V.V. Formation of the strategy of management of personnel potential on the basis of clustering
 14. Танасюк І.М. Стратегія якості як основа створення конкурентних переваг підприємства
 15. Федосєєва Г.С. Окремі питання вибору конкурентних стратегій виробниками сільськогосподарської продукції в умовах їх функціонування на світовому ринку
 16. Янковець Т.М., Ковальова К.Л. Економічна сутність та структуризація людського капіталу підприємства
 17. Янковець Т.М., Палічева М.Р. Перспективи українських виробників на європейському ринку одягу
 18. Коренман Є.М. Сучасні напрямки розробки стратегії підприємства на прикладі ПрАТ «Одесавинпром»
 19. Малікова І.П., Терещенко О.М. Власний капітал – основа самостійності та незалежності підприємства
 20. Парфентьєва О.Г. Стратегічний розвиток автотранспортних підприємств
 21. Партола А.І. Перспективи розвитку підприємств річкового транспорту в Україні
 22. Салавеліс Д.Є. Консалтинговий супровід бенчмаркінгу потенціалу підприємства
 23. Яворський С.В. Стратегічні напрямки вдосконалення управління фінансами підприємств енергетичної галузі

 

Секція 4. Планування та контроль на підприємстві  в сучасних умовах

Керівник: к.е.н., доцент Єгупов Ю.А.

Секретар: к.е.н., викладач Чернова В.В.

 1. Пантелеєв В.П. Контрольна складова об’єднання компаній за прикладом країн ЄС
 2. Шалімова Н.С. Розгляд суб’єктом аудиторської діяльності скарг та звинувачень: політика та процедури як складова внутрішньої системи контролю якості
 3. Єгупов Ю.А. Розвиток підходів до здійснення балансових розрахунків виробничої потужності підприємства
 4. Єгупов Ю.А., Єгупова І.М. Щодо доцільності об’єднання плану продажів із виробничою програмою підприємства
 5. Чернова В.В., Комарніцька К.В. Організація контролінгу на підприємстві
 6. Ісаншина Г.Ю. Модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України
 7. Іванова А.Г. Проблеми впровадження стратегічного планування на вітчизняних промислових підприємствах

 

 

Секція 5. Сучасні технології управління на підприємстві

Керівник: к.е.н., доцент Малишко В.С.

Секретар: к.е.н., викладач Пудичева Г.О.

 1. Янковий О.Г., Грінченко Р.В. Теоретичні засади формування бізнес-моделей підприємств
 2. Коротаев С.Л., Немеровец А.В. Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Беларуси: преимущества и риски
 3. Grzybowska-Brzezińska M., Горлова О.П. Теоретические подходы к моделированию интегрированной системы менеджмента предприятием
 4. Майорова І.М., Андрюсенко Г.М. Інтегроване управління логістичними витратами промислового підприємства
 5. Волот О.І. Віртуальні підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
 6. Voloshyna V. Self-leadership, dark-triad and leader motive profile theory: the mediation effect of power, achievement and affiliation
 7. Іванов А.М. Нестандартні маркетингові пропозиції як індивідуальність готелю
 8. Карташов С.В. Застосування Інтернет-маркетингу в практиці українських підприємств
 9. Кузьменко Г.І. Підходи до визначення та забезпечення ефективності податкової облікової політики як інструменту оптимізації оподаткування
 10. Дробишева О.О., Бучакчійська Ю.М. Особливості управління прибутком на вітчизняних підприємствах в умовах кризи
 11. Дутова Н.В., Коваль Х.О. Електронне документування облікової інформації
 12. Кірнос І.О. Готовність до праці у пенсійному віці: опитування персоналу
 13. Кошельок Г.В. Ефективне управління грошовими потоками підприємства
 14. Ланченко Є.О. Соціально-трудові відносини в державних сільськогосподарських підприємствах
 15. Ліхоносова Г.С. Простір регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємстві
 16. Скіцько В.І. Вплив цифрових технологій на життєздатність логістичних систем цифрової економіки
 17. Пудичева Г.О., Малишко В.С. Основні фактори використання реверсивної логістики
 18. Капталан С.М. Статичні економічні складові організаційно-економічного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань
 19. Баран О.Р. Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі
 20. Горобец Т.А. Управление эффективностью деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
 21. Назарук О.М. Еволюція становлення державної регуляторної політики в АПК України

Секція 6. Математико-статистичні методи і моделі

в управлінні підприємством

Керівник: к.е.н., доцент Літвінов О.С.

Секретар: аспірант Буздиган М.О.

 1. Янковий О.Г., Мельник Н.В. Небезпека використання внутрішньої норми прибутку в якості критерію прийнятності інвестиційних проектів
 2. Гут Л.В. Моделювання ціни закупівлі товару та ефективності комерційних угод підприємствами торгівлі
 3. Мацкул В.М., Мацкул М.В. Оцінювання нерухомості за допомогою кваліметричного моделювання
 4. Милашко О.Г. Динаміка попиту та пропозиції закладів оздоровлення та відпочинку Одеської області
 5. Семенова К.Д. Аналіз тенденцій заробітної плати і продуктивності праці в Україні
 6. Ткач О.В. Аналіз ефективності інвестування для збереження родючості ґрунтів за рахунок протиерозійної меліорації
 7. Янковий В.О. Фондоозброєність підприємства і виробничі функції
 8. Rudzewicz A. Impact of trust on consumer loyalty
 9. Орленко О.М. Виявлення впливу факторів на продуктивність праці за допомогою математико-статистичного моделювання
 10. Буздиган М.О. Методика оцінки виробничої складової ділової активності підприємств

Секція 7. Економічні проблеми енергетичного забезпечення підприємств

Керівник: к.е.н., доцент Дегтярьова О.О.

Секретар: викладач Тащеєв Ю.В.

 1. Дегтярьова О.О. Щодо порівняльної оцінки рівня енергоефективності
 2. Купінець Л.Є. Складові комерціалізації використання відновлюваної енергії на підприємствах агропродовольчого комплексу
 3. Дубровська В.В., Шкляр В.І., Пєлєвін А.С. Техніко-економічна оцінка використання міні ГЕС з різними типами гідротурбін
 4. Загарій В.К. Відновлювана енергетика України: сучасний стан та перспективи
 5. Шкляр В.І., Дубровська В.В., Рожок Р.В. Визначення економічної доцільності використання геліосистеми та теплового насосу для теплопостачання будівлі
 6. Тащеєв Ю.В. Оцінка частки відновлюваної енергії в заходах з енергозбереження
 7. Кирильчук І.Г., Тащеєв Ю.В. Потенціал енергозбереження первинних викопних ресурсів підприємств за рахунок сонячної енергетики

 

Секція 8. Економічні проблеми зовнішнього оточення підприємства

Керівник: к.е.н., доцент Літвінова В.О.

Секретар: к.е.н., доцент Куклінова Т.В.

 1. Яковлєв А.І. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобальної економіки
 2. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Generation “Z” on the labor market challenges for human resource managers
 3. Goncharuk A.G. What they really need: a study of the motivation of medical staff
 4. Мельник О.Г., Тодощук А.В., Адамів М.Є. Ключові проблеми митного середовища функціонування підприємств
 5. Пунько Б.М. Міжнародний бізнес ТзОВ «КПП-ЦЕНТР»
 6. Степанов В.Н. О внешней подсистеме экономической системы в контексте теории нелинейности
 7. Grzybowska-Brzezińska M., Kuberska D. Dimensions of percepting of ecological attributes of food products in consumer elections
 8. Король С.Я. Зацікавлені і заінтересовані сторони як учасники економічних процесів
 9. Шандова Н.В. Використання сценарного підходу в дослідженні бізнес-середовища промислових підприємств
 10. Погорєлова Т.В. Ефективність розвитку агробізнесу в Україні
 11. Куклінова Т.В., Левченко С.П. Перспективи розвитку Інтернет-торгівлі в Україні
 12. Бошота Н.В. Економічна безпека туристичних підприємств
 13. Прунцева Г.О. Концепція сталого розвитку як інструмент реалізації основ фізичної економії
 14. Чухраєва Н.М. Сучасні технології для формування споживчої піраміди
 15. Паливода Т.В. Стратегія фінансового менеджменту елементів нематеріальної культурної спадщини України
 16. Петрушенко Н.В. Фактори впливу нестабільного зовнішнього середовища на розвиток туристичної галузі в Україні
 17. Поддубная В.Г. Аспекты развития розничного банка в условиях технологий Big Data
 18. Фролова Н.Л. Деструктивні фактори макрооточення суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *