Всеукраїнське інтелектуальне змагання серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському інтелектуальному змаганні серед студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Змагання проводяться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII в рамках автономії вищого навчального закладу та за підтримки Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти».

Всеукраїнське інтелектуальне змагання планується провести у вигляді наукових статей за результатами наукових досліджень та доповідей студентів з презентацією наукових результатів.

Змагання буде проведено у два етапи:

 • перший етап – 07 травня 2023 р. – заочний (рецензування наукових статей);
 • другий етап – 22-23 червня 2023 р. – у формі підсумкової науково-практичної конференції (доповіді та презентації наукових результатів).

Наукові роботи необхідно надіслати на електронну пошту knr2021.oneu@gmail.com до 01 травня 2023 р.

Тематичні напрями:

 1. Стратегічне та інноваційне управління підприємством.
 2. Управління конкурентними перевагами підприємства.
 3. Управління людськими ресурсами та знаннями підприємства.
 4. Управління стійким розвитком підприємства, корпоративно-соціальною відповідальністю та економічною безпекою бізнесу.
 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 6. Сучасні інформаційні технології в управлінні підприємством.
 7. Операційний менеджмент та управління якістю.
 8. Молодь і майбутнє України: роль менеджменту у поверненні та інтеграції після війни.

Доповіді студентів будуть заслухані в онлайн-режимі на підсумковій науково-практичній конференції. 

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

 1. Наукові роботи, що подаються до участі у змаганні, мають бути виконані студентами самостійно.
 2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.
 3. Наукові роботи оформляються відповідно до таких вимог:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: від 8 до 10 повних сторінок формату А-4. Шрифт: Times New Roman,
14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ  зліва – 1,25.Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на літературу в тексті подаються в порядку цитування в квадратних дужках, наприклад, [5, с.18].

Текст має бути побудований за схемою:

Прізвище та ім’я студента українською мовою – у верхньому правому кутку (Times New Roman, 14 пт., жирний).

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника – справа (Times New Roman, 14 пт.).

Назва ВНЗ українською мовою – справа, повністю (Times New Roman, 14 пт.).

Пустий рядок.

Назва наукової роботи українською мовою – по центру, великими літерами (Times New Roman, 14 пт., жирний).

Пустий рядок.

Анотація українською мовою – до 10 рядків (Times New Roman, 14 пт., курсив).

Пустий рядок.

Текст наукової роботи.

Пустий рядок.

Слово «Література» – по центру (Times New Roman, 14 пт., жирний).

Пустий рядок.

Література (перелік літератури повинен бути оформлений згідно з діючим ДСТУ).

По закінченню змагання найкращі роботи будуть рекомендовані до публікації у фаховому збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» (індексується та реферується у Реферативній базі даних «Україніка наукова», Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, Науковій електронній бібліотеці, Google Scholar, Польській науковій бібліографії, Social Science Open Access Repository та ін.).

Вимоги до оформлення статей подано на сайті:

http://n-visnik.oneu.edu.ua.

За більш детальною інформацією звертитися до к.е.н., старшого викладача кафедри менеджменту організацій ОНЕУ Піскун Альони Валеріївни за тел. +380979772202.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *