📌Участь голови профспілкової організації ОНЕУ Корольової Тетяни Сергіївни у «Регіональному форумі з питань сталого розвитку» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй у м. Женева (Швейцарія)📄

Участь голови профспілкової організації ОНЕУ Корольової Тетяни Сергіївни у «Регіональному форумі з питань сталого розвитку» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй у м. Женева (Швейцарія)

21-23 березня 2019 року у м. Женева (Швейцарія) відбувся Регіональний форум з питань сталого розвитку Європейської економічної комісії ООН.

Відповідно до спеціального консультативного статусу Федерації Профспілок України при Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) у цьому важливому міжнародному форумі взяла участь делегація Федерації профспілок України, у складі якої була голова профспілкової організації ОНЕУ Корольова Тетяна Сергіївна.

У заході взяли участь понад 800 представників системи ООН, держав-членів та громадянського суспільства з більш ніж 50 країн світу.

Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) – це одна з п’яти регіональних комісій ООН, яка входить в систему допоміжних органів ЕКОСОР, була заснована 1947 року ЕКОСОР з метою розвитку економічної діяльності та зміцнення економічних зв’язків у регіоні ЄЕК ООН, а також між цим регіоном та рештою світу. Секретаріат ЄЕК розташований у місті Женева. Організація налічує 56 держав-членів. Поряд з європейськими країнами до складу організації входять США, Канада, Туреччина, Ізраїль, колишні радянські республіки Середньої Азії.

Україна, як правонаступниця УРСР, є однією із держав засновниць Європейської економічної комісії. У регіоні ЄЕК ООН проживає 20% населення світу. У ньому знаходяться і одні з найбагатших країн світу, і країни з відносно низьким рівнем розвитку. Така різноманітність у рівнях розвитку являє собою складну задачу для Європейської економічної комісії ООН. Однак, це також є і перевагою, оскільки стимулює обмін досвідом і знаннями, а також дає гарантії фінансової та технічної допомоги країнам, які її потребують.

20 березня Форуму передувала попередня зустріч представників організацій громадянського суспільства у Палаці Націй, присвячена питанням формування Регіонального механізму залучення громадянського суспільства до процесу імплементації Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Під час зустрічі представники делегації Федерації Профспілок України  та організацій громадянського суспільства інших країн обговорили питання залучення громадянського суспільства регіону ЄЕК ООН до співпраці та посилення їхньої ролі у заходах ООН, на яких розглядаються питання досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Окремо зупинилися на проблемах впровадження та моніторингу Порядку денного (напрямів) сталого розвитку на період до 2030 року, організації та проведення Політичного форуму високого рівня та Генеральної Асамблеї ООН.

Учасники зустрічі обмінялися досвідом та практичними прикладами, що дуже корисно для профспілкових діячів нашої країни, та може бути використано у практичній роботі профспілок.

21 березня відбулося пленарне засідання Регіонального форуму з питань сталого розвитку, яке відкрила Голова цього форуму, міністр охорони здоров’я і соціального захисту Албанії Огерта Манастірлю. З вітальним словом виступили перший заступник Генерального секретаря ООН Аміна Мохаммед та Виконавчий секретар Європейської економічної комісії ООН і заступник Генерального секретаря ООН Ольга Алгаєрова.

Високопоставлені представники урядів країн, які представляли добровільні національні огляди у 2019 році, провели обговорення та дискусію навколо національного досвіду стратегічного планування сталого розвитку. Особливу увагу у доповідях було приділено імпульсу, який добровільні національні огляди надають реалізації ЦСР, національній відповідальності, підвищенню обізнаності про виконання ЦСР у різних країнах.

Під час пленарних обговорень учасники висвітлили досвід розробки економічної політики та проблеми, що існують у різних країнах, пов’язані з реалізацією Цілей сталого розвитку.

Для учасників Регіонального форуму 2019 року з питань сталого розвитку регіону ЄЕК ООН корисним був діалог на високому рівні про добровільні національні огляди країн регіону, у яких були визначені рушійні сили реалізації Цілей сталого розвитку.

22 березня у рамках Форуму відбулися два заходи з актуальних питань реалізації Цілей сталого розвитку:

1). «Технологія, цифровізация та штучний інтелект – прокляття чи благословення в інтересах сталого розвитку?»

Метою цього заходу був широкий діалог між багатьма зацікавленими сторонами з таких питань, як:

– шляхи використання потенціалу технологій, цифровізації та штучного інтелекту для прискорення трансформації на шляху досягнення сталого розвитку;

– основні проблемиі та шляхи уникнення або пом’якшення існуючих пасток та негативних аспектів;

– роль співпраці та діалогу – як у межах країн, так і між країнами – у забезпеченні правильного політичного вибору та широкого поширення потенційних вигод від технологічного розвитку. Сприяння такому співробітництву і його головний акцент.

Учасники обговорення зазначили, що, незважаючи на те, що поширення нових інформаційно-комунікаційних технологій розглядається як джерело позитивного впливу на сталий розвиток, вони також можуть бути джерелом ризиків, які потребують реакції.

Технологічні зміни, включаючи вплив штучного інтелекту, можуть посилювати тенденції нерівності та створити нові поділи. Захист даних, конфіденційність, захист в Інтернеті, насамперед вразливих груп (наприклад, дітей, людей з обмеженими можливостями), етика при використанні штучного інтелекту, влада алгоритмів, негативні соціальні звички, включаючи Інтернет та залежність від екрану, зокрема, також викликають занепокоєння. Тому розробка та своєчасне впровадження відповідних сприятливих умов (тобто політики, стратегій, регуляторних рамок) є ключовими для забезпечення позитивного внеску інформаційно-комунікаційних технологій у сталий розвиток.

2). «Шляхи вимірювання прогресу. Дані та статистика щодо ЦСР». Мета цього заходу полягала, зокрема, у:

– забезпеченні простору для обговорення та навчання учасників Регіонального форуму з питань перехресних та інноваційних даних, які впливають на загальну реалізацію ЦСР та Програми «Не залишити нікого позаду»;

– визначенні основних уроків та формуванні набору ключових повідомлень, які можуть бути поширені серед широкої аудиторії для покращення доступності (у тому числі за ціною) та використання високоякісних, своєчасних та порівнянних даних для вимірювання прогресу у досягненні Цілей сталого розвитку.

Відбулася панельна дискусія за участю двох представників національних статистичних установ, представників Світового банку як виробника даних та аналізу, користувача та представника громадянського суспільства, після чого відбулося загальне обговорення, у процесі якого були розглянуті наступні питання:

– шляхи використання даних, у тому числі статистичних, для надання доказів для розробки політики та прискорення прогресу у досягненні ЦСР;

– поточна ситуація з даними та статистикою щодо ЦСР, прогрес з 2015 року, прогалини і виклики, які мають місце, а також передова практика та інновації;

– шляхи зміцнення статистичних та моніторингових можливостей на рівні країн.

За результатами заходу досліджено роль внеску урядів, офіційної статистики, приватного сектору та громадянського суспільства у поліпшення вимірювання прогресу на шляху досягнення ЦСР.

Паралельно з заходами з актуальних тем відбулася низка круглих столів, за участі представників урядів та представників профспілок, присвячених практичному обміну досвідом та оптимальною практикою реалізації ЦСР.

Голова профспілки Одеського національного економічного університету Корольова Т.С. та  Голова профспілки Сумського державного університету Боровик В.А., як члени делегації ФПУ, які представляли Профспілку працівників освіти і науки України взяли участь у круглому столі, присвяченому досягненню Цілі сталого розвитку 4 – «Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх».

Учасники обговорили питання ролі освіти для сталого розвитку кожної з країн, проблеми обов’язкової освіти, комп’ютерізації, цифровізації освіти, надання якісної освіти для тих, хто мешкає у віддалених регіонах, місця та ролі інклюзивної освіти для забезпечення навчального простору для людей похилого віку, людей з обмеженими фізичними можливостями. Також обговорили напрями подальшого розвитку дистанційної освіти, взаємодії представників урядів зі своїми колегами-освітянами щодо зменшення плати за навчання та підвищення доступності освіти для бідних верств населення. Запропонували напрями щодо вирішення виявлених проблем, спланували подальше досягнення ЦСР 4, проаналізували досвід та сформували рекомендації, які будуть поширені серед більш широкої аудиторії для виконання ЦСР 4 – «Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх» на регіональному та національному рівнях.

Представники профспілкових організацій атомної промисловості, як члени делегації ФПУ, прийняли участь у круглому столі, присвяченому реалізації ЦСР 13 –  «Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками», під час якого були обговорені питання забезпечення захисту навколишнього середовища, взаємодії представників урядів різних країн та іншими зацікавленими сторонами з метою обміну досвідом, запропоновані рішення щодо вирішення виявлених проблем досягнення ЦСР 13. Учасники проаналізували основні уроки та сформували комплекс ключових повідомлень для прискорення та забезпечення політичної підтримки досягнення ЦСР 13.

Під час форуму делегація ФПУ співпрацювала з заступником Міністра молоді та спорту України Олександром Яремою, який представляв Україну на цьому Форумі. Сумісно були вироблені рекомендації за тематикою форуму на національному і міжнародному рівнях.

На заключному пленарному засіданні були заслухані ключові повідомлення з круглих столів та тематичних  заходів, а також відбулося інтерактивне обговорення з акцентом на взаємозв’язок між розглянутими ЦСР і шляхами комплексного формування стратегічної політики країн-членів ЄЕК ООН, на чому Форум завершив свою роботу.

Участь профспілкових працівників у «Регіональному форумі з питань сталого розвитку» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй корисна, набутий досвід буде використаний для посилення впливу Профспілок на процес визначення напрямів розвитку України на довгострокову перспективу з дотриманням вимог реалізації Цілей сталого розвитку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *