Місяць: Червень 2022

📌Професор Руслана Кузіна з ОНЕУ відвідала Економічний університет – Варна з метою викладання в якості запрошеного викладача.

Prof. Ruslana Kuzina from the Odesa National Economic University (ONEU, Ukraine, visited the University of Economics – Varna with the purpose of teaching as a guest lecturer.

During her visit, Prof. Kuzina offered the international students on Erasmus+ mobility at UE-Varna his insights into the fields of accounting, Professional Ethics for accountants, auditing, etc. collected over years of practical experience working with global and Ukrainian companies, gained knowledge in her Humphrey program in US, internship in IFAC (NYC, US) .

 

Професор Руслана Кузіна з Одеського національного економічного університету (ОНЕУ), Україна, відвідала Економічний університет – Варна з метою викладання в якості запрошеного викладача.

Під час свого візиту професор Кузіна запропонувала студентам з мобільності Erasmus+ в ЕУ-Варна свої знання в сферах бухгалтерського обліку, професійної етики для бухгалтерів, аудиту тощо, зібраних за багаторічний практичний досвід роботи з світовими та українськими компаніями, отриманіх знаннь в програмі Хамфрі в США, стажування в IFAC (Нью-Йорк, США).

📌Доцент кафедри ЗЕТ та ЕП Даниліна С.О. та доцент кафедри фінансів Коцюрубенко Г.М. реалізували викладацьку мобільність в Університеті прикладних наук в Нисі, Польща.

Наші викладачі активно розвивають міжнародну академічну мобільність та співпрацю між університетами. Нещодавно доцент кафедри ЗЕТ та ЕП Даниліна С.О. та доцент кафедри фінансів Коцюрубенко Г.М. реалізували викладацьку мобільність в рамках ERASMUS+ PROGRAMME STAFF MOBILITY FOR TEACHING в Університеті прикладних наук в Нисі, Польща.

В рамках програми Світлана Олексіївна та Ганна Миколаївна провели лекції англійською мовою для студентів, ознайомилися з матеріально-технічної базою закладу, обговорили можливості поширення та поглиблення співпраці між університетами на зустрічах із керівництвом Офісу міжнародного співробітництва, а також взяли участь у 12th International Staff Training Week на тему: «Кризовий менеджмент – особисті, інституційні та глобальні аспекти».

У даному заході взяли участь понад сорок представників академічного та адміністративного персоналу, у тому числі, було презентовано 24 університети з 16 країн світу, а також проведено ряд тренінгів і дискусійних сесій, які супроводжувалися цікавими обговореннями та дали змогу учасникам здійснити обмін досвідом і різними точками зору.

Досвід, отриманий під час візиту до Університету прикладних наук в Нисі, сприятиме розвитку та розширенню партнерських відносин ОНЕУ із закордонними закладами вищої освіти, обміну досвідом між академічним та адміністративним персоналом, вдосконаленню рівня викладання і проведення наукових досліджень.

📌Аспіранти ОНЕУ та голова Ради молодих вчених ОНЕУ взяли участь у круглому столі

8 червня 2022 року аспіранти ОНЕУ Білоус Костянтин, Іванов Ілля, Моісєєв Вячеслав, докторантка Коцюрубенко Ганна та голова Ради молодих вчених ОНЕУ взяти участь у круглому столі “Сучасні реалії страхового та фінансового ринків”, присвячений актуальним питанням функціонування страхового та фінансового ринку в період воєнного та повоєнного стану, організований кафедрою Фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, а саме молодою науковицею к.е.н., ст. викладачем Домбровською Софією Олексіївною.  
Молоді вчені активно брали участь у дискусії з представниками банків та страхових компаній.
За результатами круглого столу, учасники отримали сертифікати.