Місяць: Квітень 2019

📌28 березня 2019 р. пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки»📄

28 березня 2019 р. пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки».

Відкрив конференцію Ректор ОНЕУ Звєряков Михайло Іванович – член-кореспондент АН України, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Учасники заходу представили і обговорили більше 100 доповідей за такими ключовими темами:

 • Інноваційний розвиток та відтворення суспільного капіталу;
 • Проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами;
 • Сучасні тренди розвитку маркетингу;
 • Теоретичні та прикладні проблеми сучасних міжнародних економічних відносин;
 • Напрямки розвитку обліку, контролю, аудиту, економічного аналізу та оподаткування в умовах поглиблення інноваційно-інвестиційних процесів в Україні;
 • Фіскальна політика підтримки інноваційного вектору розвитку економіки;
 • Діяльність сучасних підків під впливом цифрових інноваційних систем;
 • Організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристсько-рекреаційними комплексами.

«Переконаний в тому, що обговорення наукових і практичних питань економічного розвитку в контексті вирішення проблем суспільства дозволить молодим науковцям не тільки вдосконалити власні наукові дослідження, а й обґрунтувати шляхи подальшого економічного розвитку України», – зазначив проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Анатолій Іванович Ковальов.

Активне обговорення та чимало запитань викликали доповіді пленарного засідання, на якому виступили:

Волчек Руслан Миколайович – к.е.н., доцент, докторант;

Табанова Анастасія Іванівна – к.е.н., викладач;

Зіньковська Дар’я Володимирівна – к.е.н., викладач.

З результатами роботи конференції планується видання окремого випуску збірника наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету» http://n-visnik.oneu.edu.ua.

📌28 березня 2019 року відбулося засідання секції «Проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами»✔

28 березня 2019 року відбулося засідання секції «Проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами» в рамках проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки».

Молоді науковці (викладачі, аспіранти та студенти кафедри економіки, права та управління бізнесом) впевнено презентували результати наукових досліджень з актуальних проблем правового регулювання та управління підприємницькою діяльністю.

Кафедра вітає найактивніших учасників секції!

📌З квітня 2019 Еразмус+ починає прийом заявок на участь студентів та викладачів ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності з Університетом прикладних наук м.Міттвайда (Німеччина)🇩🇪

Erasmus + KA107 Exchange programme

з квітня 2019 відкриває прийом заявок на участь у програмі

 З квітня 2019 Еразмус+ починає прийом заявок на участь студентів та викладачів  ОНЕУ в програмі міжнародної мобільності з  Університетом прикладних наук м.Міттвайда (Німеччина)

Термін подачі заявок до 15 квітня  2019 р.                                                                   

Student mobility for studies

Рекомендовані критерії відбору

 •  Студенти повинні бути зараховані принаймні на другому курсі вищої освіти. Допускаються всі цикли навчання (бакалавр (принаймні 2-й рік), магістранти);
 • Студенти повинні мати принаймні B1 рівень володіння англійською мовою або С1/В1 німецькою мовою;
 •  Мінімальна середня оцінка “C” для всіх курсів до поточного року їх навчання (GPA) є обов’язковою.
 • CV;
 • – мотивационный лист;

(Motivation letter regarding you interest in mobility to the particular university. Should be in English/German,  maximum 350 words)

Staff mobility for teaching

Рекомендовані критерії відбору

 • Якість запропонованої навчальної програми кандидата.
 • Рівень володіння англійською мовою (принаймні рівень B2).
 • Відповідність основного предмету та наукової галузі кандидата і галузі освіти та підготовки в університеті.
 • Наукові та дидактичні матеріали на іноземній мові.
 • Мультимедійні презентаційні навички.
 • CV
Нижчий пріоритет надається особам, які вже брали участь у заходах мобільності у тому самому циклі навчання у рамках програми Еразмус «Неперервна освіта» (LLP-Erasmus Programme), програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Programme) або програми Еразмус+

Контакти:

Відділ міжнародних зв’язків (к.125)

Тел.723-11-81. E-mail: ird@oneu.edu.ua